Skip to main content

Interimschefer inom hälsa, vård och omsorg

Vi har 22 års erfarenhet av interim management

Interimschef som tillfällig ledare


I en tid där hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar och förändringar, spelar interimschefer en viktig roll i att säkerställa en smidig övergång och kontinuitet. Interimschefer är tillfälliga chefer som fyller en temporär ledningsposition under en period av förändring eller övergång.

"För att uppnå förändring och främja utveckling inom svensk vård och omsorg krävs det ledare som kan inspirera, motivera och styra i rätt riktning."

Anette Cederberg, VD, Acceptus

Med en interimschef från Acceptus får verksamheten en erfaren chef och ledare med hälso- och sjukvårdsbakgrund som har lång erfarenhet av uppdrag inom myndigheter, regioner, kommuner samt privata vårdgivare. Vi går in med kort varsel i en verksamhet och axlar ledarskapet under ordinarie chefs frånvaro. De vanligaste situationerna när en interimschef anlitas är:

 • Tillfällig lösning under rekryteringsprocessen av en ny chef
 • Akut eller långvarig sjukfrånvaro
 • Föräldraledighet
 • Verksamhetsövergång när ordinarie chef slutar
 • Organisationsförändring eller akut kris

Vår styrka är den hälso- och sjukvårdsbakgrund som våra interimchefer har i kombination med mångårig erfarenhet av chef och ledarskap på olika verksamhetsnivåer i vård och omsorg. Fördelen omfattar även erfarenheten av att navigera i en politikerstyrd organisation, det gör oss till en stabil samarbetspartner när behovet av en interimschef i vård och omsorg uppstår.

Genom erfarenhet från olika situationer i kombination med egen förmåga, motivation, personlighet, bedömning och kunskap i hur man bäst hanterar ett problem som uppstår i en specifik situation. Väljer interimschefen utifrån sin erfarenhet den lösning som är den mest framkomliga vägen i den aktuella situationen.

Sammanfattningsvis kan en konsult som interimschef inom vård och omsorg tillföra ledarskap, strategiskt tänkande, organisationsutveckling, förändringshantering, personalutveckling, med ett externt perspektiv för att hjälpa vård och omsorgssektorn att förbättra sin verksamhet och leverera högkvalitativ vård och tillgänglighet i vården.

Vi hittar rätt interimschef till uppdraget genom att matcha kravspecifikationen med en interimschef som har kompetens och erfarenhet som motsvarar efterfrågad profil och erbjuder;

 • Snabbt svar på ledningsbehov: Genom att anlita våra interimschefer kan vårdorganisationer snabbt fylla lediga chefspositioner och säkerställa att verksamheten fortsätter att fungera smidigt.
 • Expertis och erfarenhet: Våra interimschefer har gedigen erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn, vilket ger organisationer tillgång till kompetent ledning utan att behöva genomgå långa rekryteringsprocesser.
 • Skräddarsydda lösningar: Vi förstår att varje organisation har sina egna unika behov. Vi matchar därför varje kund med en interimschef som har de rätta färdigheterna och erfarenheten för att möta deras specifika krav.

Vi arbetar snabbt och smidigt med processen och kan inom 48 timmar presentera en eller flera interimschef kandidater med passande profil till aktuellt uppdrag. Våra interimschefer är anställda i företaget, men vi har också ett etablerat nätverk med konsultpartners.

Bra egenskaper för en interimschef

 • Kognitiva färdigheter som aktivt lyssnande, kritiskt tänkande och förmågan att lära sig och anpassa sig till olika beteenden.
 • Social förmåga att interagera och påverka andra, bygga samarbete inom ett team och att kommunicera effektivt.
 • Organisatorisk förmåga som att samordna, bemanna, fördela resurser och hantera ekonomi.
 • Strategiska färdigheter för att förstå komplexitet, lösa problem, definiera behovet av förändring och känna igen relationer och möjligheter.
 • Mångsidighet för att anpassa beteende och tillämpa rätt tillvägagångssätt för de aktuella omständigheterna.

Interimschef lediga tjänster

Söker du uppdrag som interimschef inom vård och omsorg, titta på Acceptus karriärsida om det finns uppdrag som passar för dig.

Våra verksamhetsområden för interimschefer

Region Stockholm och privata vårdgivare

Området sträcker sig geografiskt över hela Sverige. Uppdragen är fördelade inom akut, öppen- och slutenvården inom regionens egen regi. Privata vårdgivare och myndigheter inom det geografiska området ingår också.

Kommunal vård och socialomsorg samt myndigheter

Området sträcker sig geografiskt över hela Sverige.

Uppdragen kan vara både beställar- och utförarverksamhet samt inom områden där verksamheten styrs med utgångspunkt från Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och Service (LSS), äldreomsorg samt socialtjänstens myndighetssida.

Anlita en interimschef?

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din organisation med en interimschef? Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Interimschefens ledarskap

Acceptus interimschefer är skickliga som förändringsledare och kan därför motivera och guida teamet genom omvälvande perioder. De är också vana att hantera motstånd och konflikter på ett konstruktivt sätt. De är tydliga och transparenta i sin kommunikation med teamet och andra berörda parter. De förklarar sina mål och åtgärder på ett sätt som skapar förtroende och engagemang.

Våra interimschefer sätter sig in i organisationens kultur, verksamhet och utmaningar. De kan fatta svåra beslut då de inte är bundna av befintliga relationer i organisationen. Här spelar sjukvårdsbakgrunden med erfarenhet av att navigera i politikerstyrda organisationer också en stor roll.

När uppdraget närmar sig sitt slut säkerställer interimschefen en smidig överlämning av ansvar och kunskap till den permanenta ledningen eller till den nya chefen som ska ta över.

Vad kan en interimschef från Acceptus göra för just din organisation?

Anette Cederberg, VD på Acceptus talar om "Visionen om det goda ledarskapet"

Om interimschefens ursprung, kunskaper och kompetens för att axla ett interimschefsuppdrag.

En interimschef ger sina ledarskapstips.

En interimschef talar om när en verksamhet kan behöva en interimschef.

En projektledare talar om kraven för att kunna leda vårdrelaterade projekt.

En interimschef talar om det komplexa ledarskapet.

Mina drivkrafter som chef.

Vad utmärker en interimschef?

Kontakta oss