Interimschef inom hälsa, vård och omsorg


När du anlitar en interimschef från Acceptus får du en konsult med bred erfarenhet av chefs- och ledarskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Interimschefen är van att gå in i verksamheter vid akuta eller planerade förändringar. Chefsansvaret axlas från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upprätthållas utan avbrott i väntan på en ny chef.

En interimschef kan leda din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten, vid sjukskrivning eller när rekrytering av en ordinarie chef pågår.

Interimschef som förändringsledare

Ett annat vanligt interimschefsuppdrag är att driva utveckling framåt och att leda förändringsarbete. Acceptus interimschefer är vana förändringsledare och flera av våra konsulter är utbildade och certifierade i förändringsledning.

Interimschefen är lösningsorienterad och prestigelös och kan vara både rådgivande och operativ. Vi arbetar utifrån situationsanpassat ledarskap. Det innebär att vi leder utifrån de behov som finns och kan snabbt växla arbetssätt om situationen förändras. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Vi kan bemanna på flera olika chefsnivåer i en organisation. Vår vård- och omsorgsbakgrund samt ledarskapserfarenhet skattas högt av våra kunder.

Rätt interimschef till rätt uppdrag

Acceptus interimschefer är kvalitetssäkert rekryterade. Vi genomför alltid en strukturerad rekryteringsprocess som inkluderar referenstagning och relevanta bakgrundskontroller på varje kandidat. Genom vår noggranna rekryteringsprocess, ett CV-system som tydligt sammanställer interimschefernas kompetens och erfarenhet samt vår metod för att få en bra uppdragsbeskrivning från kund kan rätt interimschef matchas till uppdraget.

Så här jobbar vi för att matcha rätt interimschef till ditt behov:

  1. Fastställa behov - Först fastställs vilket behov som ska uppfyllas utifrån uppdraget. Behovet/kravställningen fastställs antingen med en telefonkontakt alternativt med ett fysiskt möte mellan dig som kund och ansvarig konsultchef. Konsultchefen ställer de frågor kring uppdraget som krävs för att få underlag kring dina förväntningar, uppdragslängd, kravprofil på kandidaten med mera för att få en så komplett uppdragsbeskrivning som möjligt.
  2. Kunskapskrav och kvalifikationer - Därefter sammanställs vilka kvalifikationer som interimschefen behöver uppfylla för uppdraget.
  3. CV-sökning - När uppdragsbeskrivningen är klargjord påbörjas arbetet med att hitta den/de interimschef/er som har rätt erfarenhet och kompetens för uppdraget. Vi söker i vårt CV-system där vi arbetar med sökord på färdigheter, erfarenheter och kompetensnivå. Därefter sorteras sökfynden och det görs en genomgång av sökresultatet.
  4. Presentation - Konsultchefen ansvarar för att den/de kandidat/er med rätt kompetens presenteras för uppdraget. CV/konsultprofil bifogas med namn på den/de kandidater som föreslås för uppdraget för att du som kund ska kunna ta ställning till bakgrund, erfarenhet och kompetens.
  5. Intervju – Du har möjlighet att träffa och intervjua kandidaten för att ytterligare säkerställa att interimschefen har rätt erfarenhet och kompetens för uppdraget.
  6. Uppföljning av kundnöjdhet - Konsultchefen har löpande kontakt och uppföljning med dig som kund efter påbörjat uppdrag för att säkerställa kundnöjdhet.

Utbildning i ledarskap

Acceptus erbjuder också skräddarsydda lösningar och kurser för att stödja chefer att utvecklas i sin ledarroll vid specifika situationer som exempelvis förändringsledning, konflikthantering, medarbetarsamtal och rekrytering.

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar.

Konsultchef Anna-Karin Bergström

Anna-Karin Bergström
Konsultchef
Mobil: 073 - 936 96 43

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.