Förenkla din vaccinationsrapportering

Minska dubbelarbete och frigör tid

Vaccinationsportalen


Som det ser ut idag behöver du som vårdgivare enligt lag rapportera alla vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn till det nationella vaccinationsregistret (NVR). Folkhälsomyndigheten ansvarar för detta register. Med hjälp av Acceptus tjänst Vaccinationsportalen överförs vaccinationsuppgifterna direkt från journalsystemet TakeCare till NVR.

Snabb start – du är igång på en vecka

Det är enkelt att komma igång med Vaccinationsportalen, Acceptus sköter konfigureringen av tjänsten och när den är aktiverad behöver du endast registrera vaccinationen i TakeCare, Vaccinationsportalen sköter resten automatiskt.

Säker

Rapporteringen är GDPR-säkrad, automatiserad och sker dagligen.

Effektivitet

Slipp dubbeladministrering och spara tid.

Ökad kvalité

Undvik risk för felrapportering när registreringen endast sker en gång i TakeCare.

Johanna

Johanna Severin
Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Johanna

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.