TakeCare – sammanhållet vårdinformationssystem för Stockholms läns landsting

Vill du också ha tillgång till Region Stockholms sammanhållna vårdinformationssystem TakeCare för din verksamhet?

Vi hjälper dig med allt från införande till fortlöpande support och förvaltning.

TakeCare har utvecklats för den svenska sjukvårdens behov av både journalföring och olika digitala tjänster inom vården. Systemet uppfyller de krav som finns gällande patientens integritet och säkerhet inom e-hälsa.

Det är ett användarvänligt vårdinformationssystem och Acceptus erbjuder följande tjänster:

TakeCare-installationer

Acceptus har gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av installationer och utbildningar i TakeCare.

Vi skräddarsyr införandet så att systemet bäst anpassas till det sätt ni vill arbeta på i er organisation. Med vår specifika kompetens för alla steg i processen ombesörjer vi att alla installationsaktiviteter går så smidigt som möjligt.

Välkommen att kontakta Hans Cederberg för mer information.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning


Jag godkänner att Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med DSF (länk öppnas i nytt fönster).

Här kan du läsa Funktionsbeskrivning, TakeCare.
Här kan du läsa Bruksanvisning, TakeCare.
Här kan du läsa Lokal systemadministration, TakeCare.