TakeCare – sammanhållet vårdinformationssystem för Region Stockholm

Vill du ha tillgång till Region Stockholms sammanhållna vårdinformationssystem TakeCare för din verksamhet? Fyll då i vår offertförfrågan och skicka in till oss.

Vi hjälper dig med allt från införande till fortlöpande support och förvaltning.

TakeCare har utvecklats för den svenska sjukvårdens behov av både journalföring och olika digitala tjänster inom vården. Systemet uppfyller de krav som finns gällande patientens integritet och säkerhet inom e-hälsa, och är ett användarvänligt vårdinformationssystem där Acceptus erbjuder följande tjänster:

  • TakeCare logoUtbildningar
  • Support
  • Installation
  • Förvaltning av privata vårdgivares TakeCare installationer
  • Representation i Landstingets förvaltningsorganisation

Införande

Acceptus har under många år byggt upp en gedigen erfarenhet i att införa TakeCare på enheter med nya såväl som befintliga vårdavtal. Vi utgår alltid från era önskemål, men vägleder er förbi fallgroparna.

Vi är naturligtvis med er hela vägen fram till driftstart. Vi lämnar er aldrig. När ni väl är i drift finns vår supportorganisation alltid redo för att ge er en hjälpande hand oavsett om det är hanhavandehjälp eller med avancerad konfigurering.

Acceptus har gedigen kompetens och mångårig erfarenhet av installationer och utbildningar i TakeCare.

Vi skräddarsyr införandet så att systemet bäst anpassas till det sätt ni vill arbeta på i er organisation. Med vår specifika kompetens för alla steg i processen ombesörjer vi att alla installationsaktiviteter går så smidigt som möjligt.

Välkommen att kontakta Hans Cederberg för mer information.

Nyttiga länkar:

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Fyll i ämne

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.