TakeCare journalsystem
för privata vårdgivare

Acceptus är en leverantör av införande, utbildning, support och förvaltning av journalsystemet TakeCare till privata vårdgivare i region Stockholm.

TakeCare support

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.