Skip to main content

TakeCare journalsystem utbildningar

Acceptus erbjuder TakeCare-utbildningar för olika användare, såsom grundutbildning för sjukvårdspersonal och utbildning av er lokala systemadministratör (LSA). Vi har även utbildningar som fokuserar på specifika funktioner i TakeCare samt utbildningar inom andra områden som är relevanta för er som arbetar i vårdverksamhet.

Kontakta oss