TakeCare - Utbildningar

Acceptus har gedigen kompetens i Region Stockholms sammanhållna vårdinformationssystem TakeCare.

Vi har lång erfarenhet av att utbilda lokala systemadministratörer och användare i systemet. Våra utbildare har sjukvårdsbakgrund och är insatta i systemanvändarens behov.

Acceptus kan hjälpa er att utbilda lokala systemadministratörer och användare, vid till exempel nyanställning samt vid införande av ny funktionalitet etcetera.

Vi kan skräddarsy utbildningen utifrån dialog med er kring just er verksamhets specifika behov.

Acceptus färdigpaketerade utbildningar

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Please let us know your message.

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.

Taggar: Utbildning, TakeCare