TakeCare utbildningar

Acceptus utbildar lokala systemadministratörer och användare i vårdinformationssystemet TakeCare. Vår utbildare är sjuksköterska och vårdlärare i grunden och är väl insatt i TakeCare-användarens behov.

Om det inte finns något datum för den utbildning du vill gå kan du kontakta kursansvarig för mer information. 
Vi kan också skräddarsy och hålla utbildningar för just din verksamhet på plats.

Vi utbildar även i

  • SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, för kontroll av journalöppningar i TakeCare.
  • GDPR | Dataskyddsförordningen i vården
  • Patientdatalagen utbildning för vårdgivare i PDL
  • Informationssystem i vården

Grundutbildning

Utbildning i basfunktioner i TakeCare för medarbetare som behöver TakeCare i det dagliga arbetet.

Lokal systemadministratör

Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på lokal nivå.

Tips & trix i TakeCare

Utbildning för dig som kan grunden i TakeCare och som vill lära dig lite mer.

Läkemedelsjournalen och vaccinationsmodulen

Utbildning i läkemedelsjournalen och vaccinationsmodulen för läkare och sjuksköterskor som ska använda/eller använder TakeCare i det dagliga arbetet.

Särskilt anpassade utbildningar

Utbildning i särskilda funktioner i TakeCare till exempel BHV-journal, akutliggaren, eller annan anpassad utbildning efter verksamhetens behov.

SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, är ett digitalt verktyg för loggkontroll av journalöppningar i TakeCare.

Verktyget är utvecklat för, och ägs av, Region Stockholm.

SALA nås enkelt via TakeCare.

GDPR | Dataskyddsförordningen i vården

Vi erbjuder skräddarsydda GDPR-utbildningar anpassade för vårdverksamheter. Vi har gedigen sjukvårdsbakgrund i kombination med juridisk kompetens.

Patientdatalagen utbildning för vårdgivare i PDL

Vi utbildar Stockholms läns landstings privata vårdgivare i patientdatalagen, PDL. Kursen utgår från sjukvårdspersonalens rättigheter och skyldigheter i vårdens informationshantering.

Framtidens vårdinformationssystem

Informationssystem i vården

Ledning och implementering av framtidens patientcentrerade vårdinformationsmiljö - seminarium för verksamhets- och IT-ansvariga.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.