Skip to main content
 

Om Acceptus


Anette och Hans Cederberg grundade Acceptus 2001. Det började med interimschefer, det tillfälliga ledarskapet som krävs för att upprätthålla produktivitet i avsaknad av ordinarie chef.

Ägarnas idé var att IT i vården med stöd av teknik effektiviserar vårdarbetet. Men för att uppnå fullskalig användarvänlighet och hög nyttjandegrad krävs det kunskap och erfarenhet av hur tekniska lösningar implementeras i vården.

Kombinationen av kunskapen och erfarenheten som Anette Cederberg har, sjuksköterska med chef- och ledarerfarenhet från hälso- och sjukvården och Hans Cederberg, socionom och logistik- och IT-konsult, grundades Acceptus.

Det första uppdraget var på ett av Stockholms privata sjukhus. Målsättningen var ett införande av streckkodsbaserade varubeställningar av vårdmaterial.

Acceptus affärsidé

Acceptus erbjuder behovsstyrt ledningsstöd och digitala vårdtjänster som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter.

Vision

Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Värdegrund

Acceptus strävan är att vara lösningsorienterade i en föränderlig värld i alla de uppdrag vi utför tillsammans med våra kunder. Vi har enats om en tydlig, kortfattad och delad värdegrund som möjliggör ett aktivt deltagande från alla medarbetare i Acceptus.

Det som sammanfattar och är värdegrunden är att vi arbetar i team. Acceptus har tre verksamhetsområden, interimschefer, e-hälsa och digitala vårdtjänster. Vart och ett av dessa områden är en pusselbit som fogas samman till en helhet när vi tar tillvara varandras kompetens och samarbetar för den bästa lösningen.

Vi är engagerade i våra kunders behov genom att;

  • Vi lyssnar lyhört på kundens behov och bygger långsiktiga relationer.
  • Genom vår drivkraft och kompetens levererar vi tjänster med kvalitet.
  • Vi utvecklar nya tjänster som löser kundens utmaningar och behov.

Kontakta oss