• Interimschefer och konsulter
  • Interimschefer och konsulter

Anette och Hans Cederberg grundade Acceptus 2001. Det började med interimschefer, det tillfälliga ledarskapet som krävs för att upprätthålla produktivitet i avsaknad av ordinarie chef. Efter en genomförd studie 2010 via Henley Business School, framkom det att interimschefer leder genom det situationsanpassade ledarskapet, ett ledarskap som även stämmer väl in för en projektledare.

Grundarnas idé var att IT i vården med stöd av teknik skulle kunna effektivisera vårdarbetet, Anette Cederberg, sjuksköterska med chef- och ledarerfarenhet från hälso- och sjukvården och Hans Cederberg, socionom och logistik- och IT-konsult. Det första uppdraget var på ett av Stockholms privata sjukhus. Målsättningen var ett införande av streckkodsbaserade varubeställningar av vårdmaterial.

När Acceptus började med interimschefer fanns det enbart ett fåtal företag som erbjöd tjänsten. Idag ser det annorlunda ut, och allt fler organisationer ser behovet av det tillfälliga ledarskapet som skapar genomförandekraft. Både i rollen som chef och projektledare.

Acceptus affärsidé

Acceptus erbjuder behovsstyrt ledningsstöd som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter.

Vision

Vår vision är att vi ska uppfattas som den bästa helhetsleverantören av ledningsstöd, projektledning och förvaltningssupport till aktörer inom hälsa, vård och omsorg i Sverige.

Värdegrund

Acceptus värdegrund genomsyras av starkt kundfokus och vi bygger relationer med våra kunder på ett professionellt sätt.

Vi axlar uppdragen med integritet och stor delaktighet.

Vi är kundinriktade, lyssnar på idéer och för en dialog kring kundens behov av lösningar.

Dissertation

What key leadership skills are required of Interim Managers?

Författare: Anette Cederberg, VD Acceptus

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i antispam Ladda om siffror Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.