Skip to main content

Referensuppdrag Kommunikation vid införanden av IT-system


Området kommunikation blir en allt större del av projekten och behovet av en projektledare på plats med fokus på att arbeta fram kommunikationsplan som inkluderar en tidplan för olika kommunikationsaktiviteter ökar. Våra projektledaren arbetar även operativt med att leda och driva de inplanerade kommunikationsaktiviteterna.

I projekten bidrar vi med att ta fram texter till olika kommunikationskanaler samt tillse att behovet av att identifiera aktuella kommunikationsbehov för införandeprojektets intressenter. Vi tar även fram kommunikationsmaterial, presentations- och utbildningsmaterial och leder workshops som blir en allt större del inom området kommunikation.

Intresserad av att anlita en projektledare?

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din organisation med en projektledare? Kontakta oss för mer information.

Områdeschef Marcus Lindvall

Kontakta Marcus Lindvall


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss