Acceptus integritetspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig?

Acceptus AB
Barnhusgatan 22, 2tr
111 23 Stockholm

08 - 411 36 85

Organisationsnummer: 556671-5818

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Acceptus registrerar endast personuppgifter som är inhämtade från den registrerade själv.  Exempelvis på personuppgifter är: namn, e-post, telefonnummer samt övriga personuppgifter som sökande uppgivit i till exempel bifogat CV.

Acceptus samlar även in vissa personuppgifter via cookies som loggar hur du använder vår webbplats och därmed vilket innehåll du föredrar. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster.

Hantering av personuppgifter

Acceptus delar inte ut dina personuppgifter till tredje part.
Personuppgifter lagras på Acceptus webbhotell, personuppgiftsbiträdesavtal är tecknat.

Typ av behandling, syfte, laglig grund och tidsfrist 

Behandling: Anmälningar till Acceptus utbildningar
Syfte: Administration av Acceptus utbildningar, kontakta deltagare, skicka informationsmaterial samt fakturera
Laglig grund: Intresseavvägning
Tidsfrist för radering: Raderas senast 1 år efter utbildningstillfälle

Behandling: Ansökan till lediga tjänster
Syfte: Tillsätta tjänster inom Acceptus med rätt kompetens
Laglig grund: Intresseavvägning samt i vissa fall samtycke
Tidsfrist för radering: Vid relevant och intressant ansökan sparas personuppgifterna i en kandidatdatabas efter att samtycke inhämtats, annars raderas uppgifterna omgående.

Behandling: Kontaktformulär
Syfte: Att kunna återkoppla till aktuell person
Laglig grund: Intresseavvägning
Tidsfrist för radering: Omgående efter kontakt

Registrerades rättigheter

Acceptus ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter. Om du har frågor eller vill utöva någon av nedanstående rättighet, vänligen kontakta Acceptus.

  • Rätt till tillgång till dina personuppgifter
  • Rätt till rättelse av dina personuppgifter
  • Rätt till radering av dina personuppgifter
  • Rätt till dataportabilitet
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Acceptus har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas personuppgifter i en databas som är behörighetsstyrd och skyddad med brandvägg.

 

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.