Skip to main content

E-Brev för digital posthantering


Med Acceptus tjänst e-Brev kan du enkelt skicka brev, kallelser och patientfakturor digitalt, direkt från journalsystemet TakeCare. Brevet skickas digitalt och landar antingen i patientens digitala brevlåda (Kivra) eller hos vår printtjänst för distribution till den fysiska brevlådan. Din mottagnings posthantering minimeras och det enda som skiljer denna process mot att skicka själv är den tid du sparar och att du får ett lägre pris per skickat brev.

Så här funkar e-Brev

Kundcitat

”Vår användning av e-brev för digital posthantering har framför allt inneburit ökad flexibilitet och minskad administration. Brev kan skickas oavsett varifrån vi jobbar och vi behöver inte tänka på tillgång till skrivare, kuvert och frimärken. Dessutom sparar vi porto. När vi nu kopplar på Kivra är det framför allt av två skäl: det sparar miljön och brevet levereras direkt till patienten! Enbart fördelar för alla!”

Anna-Karin Wigge, verksamhetschef, Re:act Rehab

Slipp utskrifter, kuvert och frimärken

Tjänsten e-Brev tar hand om hela posthanteringen så att du varken behöver lägga tid på utskrifter och kuvertering eller leta efter en postlåda på stan. Du kan även göra massutskick till flera mottagare som e-Brev, till exempel till en grupp patienter som alla ska ha samma information. Förutom att du sparar värdefull tid beräknas e-Brev minska kostnaden för posthantering med ca 75–80%, då du inte längre behöver lagerhålla papper, toner, kuvert och frimärken. Har patienten Kivra blir processen även mer miljövänlig eftersom ingen fysisk posthantering krävs.

Läs mer om e-Brev i vår FAQ.

Miljöcertifierat

Utskriften av brev sker på Svanen-märkt papper och certifierad ISO 14001 för miljö och ISO 9001 för kvalitet.

Säkert

Tjänsten använder https och krypterar dokumenten när dokumenten är överförda, all datatrafik skickas över krypterad anslutning (https/ftps).

Tillgängligt

Digital post via Kivra ger patienten ökad tillgång till information. Informationen om nästa bokade besök finns alltid tillgänglig digitalt oavsett var patienten befinner sig. Det minskar risken för sena avbokningar och uteblivna besök.

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Kontakta oss för mer information.

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Kontakta oss