Skip to main content

Taligenkänning - Tala direkt in i journalen


Taligenkänning omvandlar ditt tal till text direkt i journalsystemet. Med taligenkänning kan din vårdmottagning arbeta mer effektivt genom att varje läkare, psykolog, fysioterapeut eller annan vårdpersonal skapar sin egen patientdokumentation muntligt i journalsystemet. Journalen uppdateras och finns tillgänglig att läsa omgående för såväl patient som vårdpersonal. När omfattande texter inte längre behöver skrivas in för hand eller både dikteras och transkriberas frigörs mer tid för patienten och mottagningens arbete blir både mer kvalitetssäkert och mer effektivt. Förutom ökad produktivitet ger taligenkänning även personalen förbättrad ergonomi eftersom det minimerar användandet av tangentbordet.

Dragon® Medical One

Acceptus erbjuder den molnbaserade taligenkänningslösningen Dragon Medical One. Dragon är enkel att installera och ansluta till befintlig IT-infrastruktur och datorer, såväl stationära som bärbara. Uppdateringar sker automatiskt och inga konfigureringar eller underhåll behövs. Dragon är dessutom kompatibel med alla journalsystem och ordbehandlingsprogram.

Omilon Connect

Tilläggstjänsten Omilon Connect förenklar dokumentationsprocessen ytterligare bland annat genom:

  • automatisk inloggning i Dragon Medical One via E-tjänstekortet
  • navigering i journalen med hjälp av rösten
  • diktering direkt in i journalen utan att texten först hamnar i dikteringsrutan i Dragon Medical One

För mer information om taligenkänning kan du se vår demo eller läsa vår FAQ.

Se hur Taligenkänning fungerar i TakeCare

Exakthet

Professionell medicinsk taligenkänning med förberedda språkprofiler vilket ökar kvaliteten och optimerar språkigenkänningen.

Säkerhet

All data och information krypteras och sparas på server i Sverige enligt gällande lagstiftning avseende GDPR och informationssäkerhet.

Central användarprofil

Alltid åtkomst till din röstprofil. Användaren kan koppla upp sig vart som helst, oavsett geografisk plats eller dator.

Kontakta oss för mer information.

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Kontakta oss