Acceptus affärsidé

Vi erbjuder behovsstyrt ledningsstöd och digitala tjänster som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter.

Varför välja Acceptus

Vi arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Vi är en oberoende aktör och våra konsulter har sjukvårdsbakgrund i kombination med lång erfarenhet och specialistkompetens inom ett stort antal verksamhetsområden inom hälsa, vård och omsorg. I våra uppdrag arbetar vi i team tillsammans med nyckelpersoner i verksamheten för att uppnå bästa möjliga hållbara resultat.

Våra kunder

Våra kunder finns på alla nivåer i en organisation, hos myndigheter, regioner, kommuner och utförare av vård och omsorg inom privat vård.


Acceptus har valt att bli vänföretag till Läkare Utan Gränser 2022 för stöd till humanitär hjälp

Om interimschefen på Kistamässan Personal & Chef, 28-29 september

För att digitaliseringen ska ta fart är ledarskapet den viktigaste förutsättningen. Interimschefen har erfarenhet av olika verksamhetsinriktningar och är därför en lämplig förändringsledare i en organisation som vill effektivisera sin verksamhet.


Acceptus och Chorus inleder ett strategiskt samarbete

Acceptus, en aktör inom e-hälsa och systemförvaltning, har inlett ett samarbete med Chorus för att erbjuda utveckling av kostnadseffektiva e-tjänster integrerade i vårdinformationssystemet TakeCare till privata vårdgivare inom hälsa, vård och omsorg. Med Chorus produktportfölj Zengio kan vi gemensamt nå en bredare kundbas som nu får möjlighet att erbjuda ökad tillgänglighet för patienten genom digitala tjänster.

Vår gemensamma vision är ”att skapa anpassade digitala lösningar för vårdens behov”.


Acceptus VD, Anette Cederberg, rapporterar från uppdraget på Älvsjö sjukhus.

Acceptus fick uppdrag av RSSL, Regional särskild sjukvårdsledning, att medverka på Älvsjö sjukhus med anledning av covid-19-pandemin.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2022 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.