Våra Tjänster

Acceptus erbjuder behovsstyrda digitala tjänster och ledningsstöd som förenklar vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg.

Interimschef

E-hälsa

TakeCare

Digitala tjänster

Interimschef
Interimschef inom hälsa, vård och omsorg

Med branschkunskap och lång erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg matchar vi rätt interimschef till ditt behov.

Interimschef
E-hälsa
Konsulttjänster inom hälsa, vård och omsorg.

Acceptus konsulter har lång erfarenhet av kravställning, utveckling och implementering av e-hälsa och förändringsarbete inom vård och omsorg.

TakeCare
Vårdinformationssystem

Acceptus är en leverantör av införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare till privata vårdgivare i region Stockholm.

Digitala tjänster
Digitalisering inom hälsa, vård och omsorg

Acceptus erbjuder privata vårdgivare tekniska lösningar för digitala vårdmöten och digital posthantering.

NÄRA - digitalt vårdmöte
Slider

Acceptus arbetar för att förenkla vardagen i vårdrelaterade verksamheter inom hälsa, vård och omsorg

Acceptus är ett konsultbolag som arbetar med inriktning mot hälsa, vård och omsorg. Vi är en oberoende aktör och våra konsulter har sjukvårdsbakgrund i kombination med lång erfarenhet och specialistkompetens inom ett stort antal verksamhetsområden inom hälsa, vård och omsorg. I våra uppdrag arbetar vi i team tillsammans med nyckelpersoner i verksamheten för att uppnå bästa möjliga hållbara resultat.

Våra kunder

Våra kunder finns på alla nivåer i en organisation, hos myndigheter, regioner, kommuner och utförare av vård och omsorg inom privat vård.

Förändringsledning

Vår samlade erfarenhet av framgångsrik förändringsledning är behovet av ledarskap i rollen som interimschef såväl som i program/projektledarrollen.

Digitalisering

Digitalisering i vården har som målsättning att leda till verksamhetsnytta och öka tillgängligheten för patienten. Vi hjälper till med verksamhetsinriktad kravställning av digitala tjänster för att den tekniska lösningen ska vara praktiskt genomförbart i vården. I utvecklingsarbetet arbetar vi även för att möta kravet på kostnadseffektiv förvaltning, samt bistår med vår samlade erfarenhet med helhetsperspektivet som är en förutsättning för lyckad implementering.

Digitala vårdmöten

Vi erbjuder även en digital tjänst som gör det möjligt att komma igång med digitala vårdmöten. E-brev är en digital lösning för digitalisering av posthanteringen via vårdinformationsystemet.

TakeCare vårdinformationssystem

På uppdrag av region Stockholm erbjuder vi införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare till privata vårdgivare i region Stockholm. Vi representerar även privata vårdgivare i regionens förvaltningsorganisation.

Hur Acceptus möter Corona pandemin

Corona pandemin banar vägen för digitaliseringen. Acceptus vill att digitaliseringen fortsätter accelerera, vi tror att den gör det om vi sänker trösklarna för att komma igång. 

Acceptus erbjuder därför kostnadsfri anslutning av NÄRA - digitalt vårdmöte under perioden maj - september 2020. 

Vi erbjuder även våra utbildningar online som ett sätt att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att kunna arbeta på distans. 


Globala målen - Delmål 17

"Jag vill utmana fler företag att investera i partnerskap för att öka nyttan av digitalisering i vården. Vi skapar hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter om vi använder våra resurser på ett effektivt sätt."

Anette Cederberg, vd på Acceptus

Läs om Globala målen

Våra tjänster

Interimschef

Interimschef

Med branschkunskap och lång erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg matchar vi rätt interimschef till ditt behov.

E-hälsa och Digitalisering

E-hälsa

Acceptus konsulter har lång erfarenhet av kravställning, utveckling och implementering av e-hälsa och förändringsarbete inom vård och omsorg.

TakeCare

TakeCare

Acceptus är en leverantör av införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare till privata vårdgivare i region Stockholm.

Acceptus Utbildningar

Digitala tjänster

Acceptus erbjuder privata vårdgivare tekniska lösningar för digitala vårdmöten och digital posthantering via vårdinformationssystemet.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.