Vi möjliggör hållbar förändring inom hälsa, vård och omsorg

Acceptus är ett konsultbolag som stödjer företag och organisationer inom hälsa, vård och omsorg. Våra specialistområden är interimschefer, projektledare och förvaltning. Vi har sjukvårdsbakgrund samt kunskap och erfarenhet av verksamhetsnära utveckling, som omfattar funktionell kravställning, förändringsledning, utbildning, implementering av digitala tjänster och journalsystem.Vi utför uppdrag inom såväl offentliga som privata verksamheter, på nationell och regional nivå inom regioner och landsting, kommuner samt myndigheter. Vi samarbetar även med privata företag som erbjuder behandling via e-tjänster och IT-plattformar genom att vi bidrar till en trygg och säker implementering.

Vi erbjuder införande, utbildning, support och förvaltning av journalsystemet TakeCare till privata vårdgivare i Stockholm.

I samarbete med vår partner Workz i Danmark erbjuder vi ett verktyg för träning i förändringsledning. Samarbetet är ett första steg för Acceptus i att skapa globalt partnerskap med en av våra närmaste nordiska grannar.

Globala målen - Delmål 17

"Jag vill utmana fler företag att investera i partnerskap för att öka nyttan av digitalisering i vården. Vi skapar hållbarhet och lönsamhet och ökar våra affärsmöjligheter om vi använder våra resurser på ett effektivt sätt."

Anette Cederberg, vd på Acceptus

Läs om Globala målen

Våra tjänster

Interimschef

Interimschef

Med branschkunskap och lång erfarenhet av ledarskap inom vård och omsorg matchar vi rätt konsult till ditt behov.

E-hälsa och Digitalisering

E-hälsa

Acceptus erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster inom området digitalisering och e-hälsa.

TakeCare

TakeCare

Acceptus erbjuder införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare i Region Stockholm.

Acceptus Utbildningar

Utbildningar

Acceptus erbjuder utbildningar i ledarskap och e-hälsa samt användarutbildningar i TakeCare. Vi skräddarsyr även efter verksamhetsbehov.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.