Skip to main content

Referensuppdrag Verksamhetsutveckling


Digitaliseringen i vården omfattar upphandling, införande och implementering av vårdinformationssystem och digitala vårdtjänster. Projekten spänner över teknisk utveckling med fokus på implementering.

Våra projektledare har god erfarenhet av upphandling i konkurrenspräglad dialog. Upphandlingsformen innebär att den upphandlande organisationen i projektets form för en dialog med de anbudssökande som bjudits in. I projektet ingick arbete i verksamheterna med kravställning, behovsanalys, verksamhets- och processförbättringar med fokus på patient-/personcentrerad vård och omsorg.

Intresserad av att anlita en projektledare?

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din organisation med en projektledare? Kontakta oss för mer information.

Områdeschef Marcus Lindvall

Kontakta Marcus Lindvall


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss