Skip to main content

Referensuppdrag Hälsoinformatik


Vi har projektledare med kunskap och kompetens inom hälsoinformatik. I de projekt vi anlitas att leda handlar hälsoinformatik om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt.

Hälso- och sjukvårdens arbete med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador genererar alltmer information och blir mer och mer beroende av att kunna hantera den informationen. Samtidigt ger den digitalisering som nu pågår nya möjligheter att mäta, följa upp och utveckla verksamheter och resultat, fördela och styra resurser. Riktigt värde skapas när alla delar av hälso- och sjukvårdssystemet kan kommunicera med varandra – oavsett om det är hälsoappar, journalsystem eller personer.

I förändringsarbetet ingick att strukturera patientens vårdinformation samt att beskriva dess begrepp och mappa mot tillämpbara standarder och regelverk. Fokus har varit utveckling av verksamhetsprocesser för att kunna bedöma, planera och utvärdera vård och omsorg på ett säkert och kvalitativt sätt för patienten som individ.

Intresserad av att anlita en projektledare?

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din organisation med en projektledare? Kontakta oss för mer information.

Områdeschef Marcus Lindvall

Kontakta Marcus Lindvall


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss