Skip to main content

Frågor och svar | Digitala vårdtjänster


e-Brev

Vad är e-Brev?

e-Brev är en tjänst som låter mottagningen skicka kallelser och brev digitalt från TakeCare, antingen till Kivra eller fysiskt till patientens brevlåda.

Vad är fördelarna med e-Brev?

 • Tidseffektivt – Mottagningen slipper hantera fysiska utskick, vilket frigör tid för andra arbetsuppgifter.
 • Kostnadseffektivt – e-Brev minskar kostnaden för posthanteringen med cirka 75%.
 • Enkelt – Installationen går snabbt och det är enkelt att skicka i väg breven digitalt från TakeCare.
 • Ökad tillgänglighet – Patienter med Kivra har alltid tillgång till sin kallelse. Det minskar risken för uteblivna besök och sena om- eller avbokningar på mottagningen.
 • Miljöcertifierad tjänst – enligt ISO 14001.
Vad kan vi skicka som e-Brev?

Alla dokument som skapas som brevmallar i TakeCare kan skickas som e-Brev, det vill säga:

 • Brev utan bilagor
 • Kallelse utan bilagor
 • Remissbekräftelse

Man kan även skicka fakturor till patienter, från kassan i TakeCare.

Hur många patienter har Kivra?

Enligt vår interna statistik går cirka 60% av e-Breven till Kivra.

Hur vet vi om patienten har Kivra?

Tjänsten e-Brev identifierar om patienten har en Kivra-brevlåda.
Alla brev skickas på samma sätt från TakeCare och breven levereras antingen till Kivra eller fysiskt i patientens brevlåda.

Vad händer om patienten inte har Kivra?

Om patienten inte har Kivra kommer brevet automatiskt att gå till ett tryckeri för utskrift och kuvertering i en sluten, maskinell process. Därefter levereras det av postdistributör till patientens fysiska brevlåda. 

Kan barn ta emot post i Kivra?

I dagsläget kan man skaffa Kivra från och med att man fyllt 16 år. Mellan 16–18 år krävs godkännande av vårdnadshavare innan man får tillgång till sin Kivra-brevlåda.

Barn under 16 år kan inte få sina brev och kallelser via Kivra. Dessa kommer alltid att skickas fysiskt. Men med tjänsten e-Brev slipper ni hanteringen av dessa utskick på mottagningen. Hanteringen sker i stället maskinellt på tryckeri.

Hur lång tid tar det för utskicken att komma fram?
 • Leverans till Kivra genomförs inom en timme.
 • Fysisk post som skickas med A-post delas ut 1–2 helgfria vardagar efter produktion.
 • Fysisk post som skickas med B-post delas ut 3–5 helgfria vardagar efter produktion.

Produktionen tar cirka 1 arbetsdag.

Vilken typ av kuvert används vid fysiska utskick?

Vid fysiska utskick används vita kuvert (C5) med två fönster. I det övre vänstra fönstret syns avsändaradressen, i det nedre högra fönstret syns mottagaradressen. Kuverten ingår i tjänsten. 

Behöver vi utbilda vår personal i hur man skickar e-Brev?

Tjänsten är mycket användarvänlig och det räcker ofta att man läser användarmanualen som medföljer installationsguiden.

Vi erbjuder också alltid en kostnadsfri introduktion via Teams i samband med installationen, om mottagningen önskar detta.

Hur kommer vi i gång och hur lång tid tar det?

Efter att ni signerat avtalet tar det cirka 2 veckor innan ni är i gång.
Tjänsten är lätt att installera med hjälp av vår installationsguide. Installationen tar cirka 5–10 minuter för varje dator som ska kunna skicka e-Brev.

 

Vad kostar det?

Kostnaden beror på vilka val ni gör för mottagningens e-Brev.
Därför ber vi dig fylla i dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig för mer specifik information.

För att få prisuppgift på e-Brev skulle vi gärna vilja veta lite mer om dig.


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Taligenkänning

Vad är Taligenkänning?

Taligenkänning är en tjänst som låter användaren dokumentera journaltext via rösten, d v s tjänsten skriver ut det som dikteras i journalen automatiskt, utan ”mellanhand” i form av en sekreterare som skriver ut diktatet.

Vad är fördelarna med Taligenkänning?

Den största fördelen är att journalen blir uppdaterad och tillgänglig i nära anslutning till besöket på mottagningen. Det kan jämföras med att det i snitt tar cirka tre veckor innan en dikterad journalanteckning har skrivits in i journalen. Övriga fördelar inkluderar:

 • Sparad tid (En text som tar 6-7 minuter att skriva med tangentbordet tar 1 minut att tala in)
 • Bättre ergonomi
 • Högre kvalitet på dokumentationen
 • Kort startsträcka, tjänsten uppnår ca 95% igenkänning direkt vid uppstart.
Vad för typ av utrustning behövs för Taligenkänning, kan vi använda headset?

Det enda som behövs är programmet Dragon® Medical One installerat lokalt i datorn samt någon typ av mikrofon, såsom diktafon eller headset. Den utrustning vi säljer och supporterar är diktafonen Philips SpeechMike Premium (SMP3700). Diktafonen ger lite fler användarmöjligheter än ett headset, men det som upplevs enklast av användaren är ofta det mest effektiva. Har ni redan befintlig utrustning, fråga gärna oss om dessa kan fungera.

Hur mycket tid kan vi spara med Taligenkänning?
En text som tar 1 minut att tala, tar 6-7 minuter att skriva med tangentbordet. Vi sparar alltså upp till 7 ggr så mycket tid. Ett annat sätt att se på tidsvinsten är hur många ord man kan skriva med tal respektive röst; på en minut kan vi skriva omkring 150-200 ord med talet, men enbart 20-40 ord med tangentbordet.
Vilka förberedelser krävs innan man börjar? Behöver tjänsten ”taltränas”?

I grunden behövs ingen förberedelse och heller ingen talträning. Användaren uppnår ca 95% igenkänning direkt. Med tiden så lär sig tjänsten användarens tal och bygger upp en röstprofil, redan efter ett par veckor kan igenkänningen komma upp till 98%.

Vi inkluderar alltid en individuell användarutbildning så att tjänsten används så effektivt som möjligt.

Om en mottagning gör ett större införande kan en viss förberedelse vara på sin plats. Vi hjälper då till med en verksamhetsanalys där vi går igenom hur verksamheten kan förbereda sig, beställning av utrustning samt lägger upp en utbildningsplan.

Hur fungerar tjänsten om man har en språkbrytning eller stark dialekt?
Tjänsten fungerar mycket bra oavsett språkbrytningar eller dialekter. Detta eftersom tjänsten bygger upp en igenkänning och en röstprofil för varje användares specifika röst. Många är positivt överraskade hur väl det fungerar redan från dag ett.
Hur kommer vi i gång och hur lång tid tar det?

Ni kan vara i gång med Taligenkänning inom en vecka. Efter att avtalet är signerat skickar vi en installationslänk till programmet inom ett par dagar. Vi beställer även utrustning, om något behövs, för leverans direkt till er mottagning. Därefter bokar vi en onlineutbildning med användaren/användarna. Efter ett par veckor följer vi upp att allt fungerar som det ska och svarar på eventuella frågor som kommit upp.

Vad kostar det?

För att få prisuppgift på taligenkänning skulle vi gärna vilja veta lite mer om dig.


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

NÄRA+

Vad är NÄRA+?

NÄRA+ är en tjänst som ger mottagningen möjlighet att skapa en digital ingång för patienterna. Via NÄRA+ kan man bl a erbjuda videobesök och chatt. 

Vad är fördelarna med NÄRA+?
 • Med NÄRA+ kan man enkelt bygga en digital mottagning utifrån sina egna behov. Mottagningen kan starta smått med en eller två funktioner och sedan bygga på om så önskas.
 • Man behöver inte bygga en egen app för sin mottagning. Istället "hyr" man in sig i "hotellet" NÄRA+.
 • Mottagningen betalar enbart för de licenser man behöver.
Vilka funktioner har NÄRA+?

NÄRA+ har ett antal funktioner såsom:

 • Videobesök
 • Chatt
 • Flerpartssamtal via video
 • Möjlighet till patientbetalning via Payson och Swish
 • Intelligenta formulär - som lägger grunden för journaltext
Måste patienterna ladda ner en app för att kunna använda NÄRA+?

NÄRA+ finns som en app att ladda ner från Apple Store och Google Play men tjänsten går också att använda via webben.

Måste mottagningen använda alla funktioner i NÄRA+?

Nej, mottagningen bestämmer vilka funktioner som är relevanta för verksamheten. Man kan börja med några få funktioner - såsom videobesök och chatt - och sedan bygga på vartefter nya behov uppstår.

Ingår det utbildning?

Ja, det ingår utbildning för den person på mottagningen som ska vara administratör för tjänsten. Administratören utbildar sedan mottagningen utifrån de specifika funktioner man valt att slå på. 

Vid behov kan även vi på Acceptus bistå med användarutbildning.

Hur kommer vi igång och hur lång tid tar det?

Generellt tar det ca 6-8 veckor att komma igång men uppstartssträckan är lite olika lång beroende på hur många funktioner mottagningen vill slå på i ett första skede.

Vad kostar det?

För att få prisuppgift på NÄRA+ skulle vi gärna vilja veta lite mer om dig.

För att få prisuppgift på NÄRA+ skulle vi gärna vilja veta lite mer om dig.


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Kontakta oss för mer information.

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss