Skip to main content

Digitala Vårdtjänster

Vi erbjuder e-Brev, digital vårdmottagning, taligenkänning och överföring till NVR

 

Digitala vårdtjänster från Acceptus


Digitala verktyg är en viktig del i utvecklingen av vården för att möta morgondagens behov. Vi går successivt över till en digifysisk vård, i syfte att öka tillgängligheten för patienterna samt effektivisera för vårdpersonalen. Acceptus erbjuder såväl egenutvecklade verktyg som lösningar via underleverantörer:

  • Skicka patientpost digitalt direkt från TakeCare – via e-Brev
  • Komplettera din fysiska verksamhet med videobesök och chatt via den digitala vårdmottagningen NÄRA+
  • Tala direkt in i journalen och frigöra mer tid till patient via Taligenkänning
  • Minska dubbelarbetet – med automatisk överföring av barnvaccinationer till NVR via Vaccinationsportalen

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss