Skip to main content

Digitala vårdtjänster inom hälsa, vård och omsorg

Vi erbjuder e-Brev, digital vårdmottagning, taligenkänning och överföring till NVR

Digitala vårdtjänster från Acceptus


Digitala vårdtjänster, även kallat e-hälsa, är tjänster som använder digital teknik för att tillhandahålla vård och stöd till patienter. Vi går successivt över till en digifysisk vård och digitala vårdtjänster blir allt viktigare för att kunna möta morgondagens behov. En vidareutveckling av innovativa arbetsmetoder, med stöd av digitalisering, har betydande potential att förbättra vården för patienter och samtidigt öka effektiviteten i samhället som helhet.

Införande digitala tjänster

Acceptus erbjuder digitala vårdtjänster, såväl egenutvecklade verktyg som lösningar via underleverantörer:

  • Skicka patientpost digitalt direkt från TakeCare – via e-Brev
  • Checka enkelt in era bokade besök via Acceptus incheckningsterminal
  • Komplettera din fysiska verksamhet med videobesök och chatt via den digitala vårdmottagningen NÄRA+
  • Tala direkt in i journalen och frigöra mer tid till patient via Taligenkänning
  • Minska dubbelarbetet – med automatisk överföring av barnvaccinationer till NVR via Vaccinationsportalen

Kontakta oss för mer information.

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Kontakta oss