Skip to main content

Digitalisera din vårdverksamhet med NÄRA+


Allt fler patienter efterfrågar möjligheten att kunna kommunicera digitalt med sin vårdgivare. Med Acceptus tjänst NÄRA+ kan du enkelt komplettera sin etablerade fysiska verksamhet med en digital plattform och erbjuda patienterna möjlighet till videobesök, chatt m m. Tjänsten är användarvänlig för såväl vårdgivare som patient och möjliggör en kombination av digitala och fysiska arbetssätt.

Digitalisera mottagningen i er takt

NÄRA+ är en tjänst som utgår från verksamhetens behov. Den är uppbyggd i en tekniskt robust och skalbar plattform, där du, oavsett verksamhetsinriktning, storlek och antal anställda, kan öppna en digital ingång till din mottagning.

Du väljer själv vilka funktioner du vill börja med på din mottagning och kan därefter enkelt lägga till fler funktioner efter hand.

Funktioner i NÄRA+ innefattar bl a:

  • Videobesök, inklusive flerpartssamtal
  • Asynkron chatt
  • Patientbetalning via Payson och Swish
  • Formulär för att inhämta patientinformation inför eller efter ett besök

Säker

CE märkt medicinteknisk produkt av Klass I. Efterlevnad till Patientdatalagen (PdL) och GDPR. Säker autentisering av patient med mobilt BankID och av vårdgivare med SITHS-kort och/eller Bank-ID.

Skalbar

Starta i det lilla och väx in i er digitala mottagning efter hand. Börja med att aktivera ett fåtal användare och funktioner och addera därefter funktioner vartefter ni utvecklar era digifysiska arbetssätt.

Framtidssäkrad

Efterfrågan på digitala arbetssätt kommer fortsätta att öka. NÄRA+ utvecklas och uppdateras löpande med nya funktioner och förbättringar för att kunna möta upp era behov för morgondagen.

Kontakta oss för mer information.

Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Kontakta oss