Skip to main content

Projektledare inom hälsa, vård och omsorg

Vi har 22 års erfarenhet av projektledning inom vård och omsorg samt myndigheter

Projektledare med sjukvårdsbakgrund


Projektledare i Acceptus är professionella, engagerade och resultatinriktade som driver och leder projekt till ett framgångsrikt genomförande. I dagens dynamiska arbetsmiljö är det allt vanligare att organisationer behöver anpassa sig snabbt till förändringar och tillfälliga utmaningar. För att möta dessa behov har begreppet "interimslösningar" blivit alltmer populärt. En interimschef är en erfaren professionell som tillfälligt tar över ledningsansvaret för att driva förändringar och säkerställa kontinuitet.

”Projektledares framgång bygger på förmågan att engagera och leda sina team mot det gemensamma målet” 

Anette Cederberg, VD, Acceptus

Projektledare och interimschefer delar många gemensamma ansvarsområden. Båda roller kräver starka ledaregenskaper, förmågan att navigera genom komplexa utmaningar och att leverera resultat inom angivna tidsramar och budgetar.

Projektledaren är ansvarig för att initiera, planera, genomföra och avsluta projekt, medan interimschefen tar över temporärt som tillfällig ledare och chef. Genom att jämställa dessa roller arbetar vi med projektledarens förmåga att snabbt sätta sig in i nya sammanhang och skapa framgångsrika övergångar.

Våra projektledare är; 

 • Erfarna och välutbildade med omfattande erfarenhet av att hantera projekt i vård och omsorg. De har gedigen kunskap om projektledningsmetodik och verktyg samt god förmåga att analysera och lösa problem som kan uppstå under projektförloppet.
 • Fokuserade på att leverera resultat och uppfylla projektets mål och syfte.
 • Skickliga på att kommunicera tydligt och effektivt med teammedlemmar, intressenter och kunder för att säkerställa att alla är medvetna om projektets framsteg och förväntningar.
 • Motiverar och inspirerar teammedlemmar för att maximera deras prestationer. De kan bygga och underhålla positiva arbetsklimat och främja samarbete och samspel inom projektgruppen.
 • Flexibla och kan anpassa sig till förändrade omständigheter och hitta alternativa tillvägagångssätt när det behövs. De är analytiska och strategiska i sin tankegång för att identifiera och hantera potentiella hinder och risker i projektet. 

Projektledarens ledarskapsstil är precis som i interimschefens exempel en framgångsfaktor, det transformativa ledarskapet passar även in som beskrivning för vad som krävs av en projektledare för att projektet ska nå målet.

Med goda ledaregenskaper som i rätt situation i sin utformning modifierar beteende för att möta lyhördhet eller motstånd och som kännetecknas av ett tillvägagångssätt som genom intellektuell stimulans uppmuntrar individer att utmana nuläget.

Verksamhetsutveckling inom området eHälsa

Projekt inom vård och omsorg samt myndigheter berör till stor del digitalisering. Våra projektledare har kompetens och erfarenhet av:

 • Sjukvårdsbakgrund
 • Förändringsledning
 • Politikerstyrda organisationer
 • Funktionell kravställning
 • Projekt- och förvaltningsledning
 • Upphandling av vårdinformationssystem
 • Implementering av vårdinformationssystem

Framgångsfaktorn är gedigen verksamhetskunskap med sjukvårdsbakgrund och erfarenhet av hur en implementering av ett nytt vårdinformationssystem bäst genomförs. Målsättningen är att det i slutändan ska leda till ett mer effektivt sätt att hantera patientinformation. För att uppnå effektivitet i patientarbetet kräver det ett förändrat arbetssätt med det nya vårdinformationssystemet. Då först har vi uppnått det vi alla menar är  verksamhetsutveckling. 

Våra kunskapsområden för projektledare

Hälsoinformatik

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt.

Medicinsk redaktör och copywriting

Medicinsk copywriting ligger nära hälsoinformatiken då det handlar om arbete med språk och struktur i digitala verktyg. Redaktionellt arbete med att arbeta med medicinsk information ökar i takt med digitaliseringens framfart.

Kommunikation

Området kommunikation blir en allt större del av projekten och behovet av en projektledare på plats med fokus på att arbeta fram kommunikationsplan som inkluderar en tidplan för olika kommunikationsaktiviteter ökar. 

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling i vården omfattar upphandling, införande och implementering av vårdinformationssystem och digitala vårdtjänster. Projekten spänner över teknisk utveckling med fokus på implementering.

Konsultchef Marcus Lindvall

Intresserad av att anlita en projektledare?

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din organisation med en projektledare? Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Kontakta oss