Skip to main content

Referensuppdrag Medicinsk redaktör och copywriting


Medicinsk copywriting ligger nära hälsoinformatiken då det handlar om arbete med språk och struktur i digitala verktyg.

Redaktionellt arbete med medicinsk information ökar i takt med digitaliseringens framfart.

Vi har kompetens inom området med kunskap och erfarenhet av framtagning av medicinska texter och redaktionellt arbete med nationellt medicinskt innehåll i exempelvis Rådgivningsstödet 1177 på telefon, Nationellt kliniskt kunskapsstöd och sajten 1177.se.

I arbete med Nationellt kliniskt kunskapsstöd har vi arbetat med både primärvårdsrekommendationer, vårdriktlinjer och vårdprogram.

Intresserad av att anlita en projektledare?

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din organisation med en projektledare? Kontakta oss för mer information.

Områdeschef Marcus Lindvall

Kontakta Marcus Lindvall


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss