Skip to main content

Referensuppdrag Medicinsk redaktör och copywriting


Medicinsk copywriting ligger nära hälsoinformatiken då det handlar om arbete med språk och struktur i digitala verktyg. Redaktionellt arbete med att arbeta med medicinsk information ökar i takt med digitaliseringens framfart.

Vi har kompetens inom området med kunskap och erfarenhet av framtagning av medicinska texter och nationellt medicinskt innehåll i RGS Webb och Rådgivningsstödet för 1177 på telefon.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd arbetar vi med primärvårdsrekommendationer, texter för professionen i det kliniska mötet med patienten, vårdriktlinjer och vårdprogram.

Intresserad av att anlita en projektledare?

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din organisation med en projektledare? Kontakta oss för mer information.

Områdeschef Marcus Lindvall

Kontakta Marcus Lindvall


Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning

Kontakta oss