Utbildningar inom vård och omsorg

Kurs i hållbart ledarskap och arbetsglädje

Kurs i hållbart ledarskap och arbetsglädje

Gott ledarskap skapar god vård och nöjda medarbetare. Under två dagar med teori varvat med praktik och reflektion får du verktyg för ett hållbart ledarskap och välfungerande arbetsgrupper. 

Förändringsledning med Wallbreakers

Vi erbjuder endagsutbildning i förändringsledning. Genom korta teoripass och praktiska övningar får du träna på att framgångsrikt genomföra förändringar och få med dig hela gruppen.

DISC - beteendestilsanalys

Med DISC - beteendestilsanalys får du kunskap och insikter som stärker ditt kommunikativa ledarskap och hur du kan utveckla team och  medarbetare.

Rehabiliteringskoordinering i praktiken

Rehabiliteringskoordinering i praktiken är utbildningen för dig som arbetar som rehabiliterings-koordinator och stöttar patienter under sjukskrivningstiden och rehabiliteringsprocessen.

GDPR | Dataskyddsförordningen i vården

Vi erbjuder skräddarsydda GDPR-utbildningar anpassade för vårdverksamheter. Vi har gedigen sjukvårdsbakgrund i kombination med juridisk kompetens.

Patientdatalagen utbildning för vårdgivare i PDL

Vi utbildar Stockholms läns landstings privata vårdgivare i patientdatalagen, PDL. Kursen utgår från sjukvårdspersonalens rättigheter och skyldigheter i vårdens informationshantering.

SALA | Verktyg som underlättar loggkontroll i journalsystem

Systematisk Automatiserad Logganalys-SALA är ett verktyg inom e-hälsa för att underlätta loggkontroll av journalöppningar i vårdinformationssystemet TakeCare. Verktyget är utvecklat för och ägs av Stockholms läns landsting och nås enkelt via TakeCare.

Grundutbildning

Utbildning i basfunktioner i TakeCare för medarbetare som behöver TakeCare i det dagliga arbetet.

Lokal systemadministratör

Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på lokal nivå.

Tips & trix i TakeCare

Utbildning för dig som kan grunden i TakeCare och som vill lära dig lite mer.

Läkemedelsjournalen och vaccinationsmodulen

Utbildning i läkemedelsjournalen och vaccinationsmodulen för läkare och sjuksköterskor som ska använda/eller använder TakeCare i det dagliga arbetet.

Särskilt anpassade utbildningar

Utbildning i särskilda funktioner i TakeCare t.ex. BHV-journal, akutliggaren, eller annan anpassad utbildning efter verksamhetens behov.

Framtidens vårdinformationssystem

Informationssystem i vården

Ledning och implementering av framtidens patientcentrerade vårdinformationsmiljö - seminarium för verksamhets- och IT-ansvariga.

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.