SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

SALA är ett verktyg som är utvecklat för och ägs av Stockholms läns landsting och nås enkelt via TakeCare.

  • SALA hjälper varje vårdgivare att uppfylla kraven på loggkontroll enligt patientdatalagen, 4 kap, grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet.

  • SALA möjliggör en kraftig tidsbesparing i förhållande till manuell logguppföljning i journalsystem.

  • SALA ökar vårdpersonalens kunskap gällande regler för journalöppningar.Välkommen på utbildning i Systematiserad Automatisk Logganalys.

2 personer per vårdenhet bör delta i utbildningen, vi rekomenderar att verksamhetsansvarig deltar om möjligt.
Det kommer dock att vara 3 personer per vårdenhet som behöver behörighet i SALA.

Tid: 13:30 - 15:00

Kurstillfällen

Acceptus, Vasagatan 15-17, Stockholm

Fullbokat

Platser kvar: 0

Acceptus, Vasagatan 15-17, Stockholm

Platser kvar: 10

Kursansvarig
Sofia Nilsson

sofia

Har du frågor angående kursen? Kontakta mig så hjälper jag dig.

Andra tittade även på

Lokal systemadministratörsutbildning

Lokal systemadministratörsutbildning TakeCare Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på...

Särskilt anpassade utbildningar

Särskilt anpassade utbildningar Utbildning i särskilda funktioner i TakeCare t.ex. BHV-journal, akutliggaren, eller annan anpassad utbildning efter...