TakeCare utbildningar

Acceptus utbildar lokala systemadministratörer och användare i vårdinformationssystemet TakeCare. Vår utbildare är sjuksköterska och vårdlärare i grunden och är väl insatt i TakeCare-användarens behov.

Om det inte finns något datum för den utbildning du vill gå kan du kontakta kursansvarig för mer information. 
Vi kan också skräddarsy och hålla utbildningar för just din verksamhet på plats.

Vi utbildar också i verktyget SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, för kontroll av journalöppningar i TakeCare.

Grundutbildning

Utbildning i basfunktioner i TakeCare för medarbetare som behöver TakeCare i det dagliga arbetet.

Lokal systemadministratör

Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på lokal nivå.

Läkemedelsjournalen och vaccinationsmodulen

Utbildning i läkemedelsjournalen och vaccinationsmodulen för läkare och sjuksköterskor som ska använda/eller använder TakeCare i det dagliga arbetet.

Särskilt anpassade utbildningar

Utbildning i särskilda funktioner i TakeCare till exempel BHV-journal, akutliggaren, eller annan anpassad utbildning efter verksamhetens behov.

SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

SALA, Systematisk Automatiserad Logganalys, är ett digitalt verktyg för loggkontroll av journalöppningar i TakeCare.

Verktyget är utvecklat för, och ägs av, Region Stockholm.

SALA nås enkelt via TakeCare.

 

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.