Interimschefer med sjukvårdsbakgrund och ledarskapserfarenhet

När du anlitar en interimschef från Acceptus får du en konsult med bred erfarenhet av chefs- och ledarskap inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Vi är vana att gå in i en verksamhet vid akuta eller planerade förändringar. Vi axlar chefsansvar från dag ett, så att produktivitet och god kvalitet kan upprätthållas utan avbrott i väntan på en ny chef.

Interimschefen leder din verksamhet vid frånvaro av chef exempelvis vid omorganisation, när nya krav ställs på verksamheten, vid sjukskrivning eller då rekrytering av en ordinarie chef pågår. Vi kan också gå in i ett chefsuppdrag med fokus på att driva utveckling och förändringsarbete.

Interimschefen är lösningsorienterad och prestigelös och kan vara både rådgivande och operativ. Vi arbetar utifrån situationsanpassat ledarskap. Det innebär att vi leder utifrån de behov som finns och kan snabbt växla arbetssätt om situationen förändras. Vi har lång erfarenhet av uppdrag inom landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Vi kan bemanna på flera olika chefsnivåer i en organisation.

Acceptus interimschefer är kvalitetssäkert rekryterade. Vår sjukvårdsbakgrund och ledarskapserfarenhet skattas högt av våra kunder.

Utbildning i ledarskap

Acceptus erbjuder också skräddarsydda lösningar och kurser för att stödja chefer att utvecklas i sin ledarroll vid specifika situationer som exempelvis förändringsledning, konflikthantering, medarbetarsamtal och rekrytering.

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar.

Konsultchef Anna-Karin Bergström

Anna-Karin Bergström
Konsultchef
Mobil: 073 - 936 96 43