Skip to main content

Särskilt anpassade utbildningar

Vi utformar denna utbildning efter er verksamhets behov. Det kan till exempel vara genomgång av utvalda funktioner på grundnivå eller att du ska administrera enstaka funktioner. Vi kan även hjälpa till med större utbildningsinsatser om ni t.ex. har en stor grupp nyanställda som behöver utbildning i TakeCare.


Kursansvarig

Har du frågor angående kursen?

Kontakta Nina Blommé

Kurstillfällen

Dessa utbildningar anordnas utifrån behov.

Kontakta oss