SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

Välkommen på utbildning i Systematisk Automatiserad Logganalys - SALA

SALA är ett IT-hjälpmedel för att granska journalöppningsloggar från journalsystemet TakeCare

Systematiska granskningar sker regelbundet en gång per månad och presenteras i en webapplikation där loggranskaren på ett överskådligt sätt kan se om journalöppningarna behöver granskas ytterligare. Målet är att samtliga användare i TakeCare på respektive enhet ska granskas minst en gång per år

  • SALA hjälper varje vårdgivare att uppfylla kraven på loggkontroll enligt patientdatalagen, 4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet.
  • SALA möjliggör en kraftig tidsbesparing i förhållande till manuell granskning.
  • SALA ökar medarbetarnas kunskap gällande regler för journalöppningar.

Det krävs tre personer per enhet för att administrera SALA. Om inte alla tre har möjlighet att delta på utbildningen kan två personer delta för att sedan utbilda en tredje person på enheten.

Välkomna!

Kurstillfällen


Acceptus, Teamsmöte
Tid: 13:00 - 14:30

Platser kvar: 6

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 13:00 - 14:30

Platser kvar: 10

Kursansvarig

Jannica Larsson

Har du frågor angående kursen?

Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kontakta Jannica

Andra utbildningar inom TakeCare

© 2023 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.