SALA - Systematisk Automatiserad Logg Analys

SALA är ett verktyg som är utvecklat för och ägs av Region Stockholm och nås enkelt via TakeCare.

  • SALA hjälper varje vårdgivare att uppfylla kraven på loggkontroll enligt patientdatalagen, 4 kap, grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet.

  • SALA möjliggör en kraftig tidsbesparing i förhållande till manuell logguppföljning i journalsystem.

  • SALA ökar vårdpersonalens kunskap gällande regler för journalöppningar. Välkommen på utbildning i Systematiserad Automatisk Logg Analys.

2 personer per vårdenhet bör delta i utbildningen, vi rekommenderar att verksamhetsansvarig deltar om möjligt.
Det kommer dock att vara 3 personer per vårdenhet som behöver behörighet i SALA.

Kurstillfällen

Obs! Distansutbildning via Skype/Teams. Du får inbjudan till distansmötet efter att du anmält dig.

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 12

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 10

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 12

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 12

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 12

Kursansvarig

Lena Jannesdotter

Har du frågor angående kursen? Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kontakta Lena

Andra utbildningar inom TakeCare

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.