Skip to main content

SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys

Välkommen på utbildning i Systematisk Automatiserad Logganalys - SALA

SALA är ett IT-hjälpmedel för att granska journalöppningsloggar från journalsystemet TakeCare

Systematiska granskningar sker regelbundet en gång per månad och presenteras i en webapplikation där loggranskaren på ett överskådligt sätt kan se om journalöppningarna behöver granskas ytterligare. Målet är att samtliga användare i TakeCare på respektive enhet ska granskas minst en gång per år

  • SALA hjälper varje vårdgivare att uppfylla kraven på loggkontroll enligt patientdatalagen, 4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet.
  • SALA möjliggör en kraftig tidsbesparing i förhållande till manuell granskning.
  • SALA ökar medarbetarnas kunskap gällande regler för journalöppningar.

Det krävs tre personer per enhet för att administrera SALA. Om inte alla tre har möjlighet att delta på utbildningen kan två personer delta för att sedan utbilda en tredje person på enheten.

Välkomna!


Kursansvarig

Har du frågor angående kursen?

Kontakta Jannica

Kurstillfällen

Teamsinbjudan skickas ut under samma vecka som utbildning sker.


Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 15

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 15

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 15

Acceptus, Teamsmöte
Tid: 10:00 - 11:30

Platser kvar: 15

Kontakta oss