Skip to main content

Patientdatalagen – utbildning för medarbetare i vården

Acceptus utbildar region Stockholms privata vårdgivare i patientdatalagen, PDL, samt i övriga lagar som styr hanteringen av information inom e-hälsa.

Kursen ger en överblick av rättsläget för informationshantering hos enskilda vårdgivare och mellan vårdgivare. Vi går igenom aktuella frågeställningar, gränsdragningar och beslut från Datainspektionen.

Kursen utgår från ett användarperspektiv, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter och skyldigheter i vårdens informationshantering. Betoningen ligger på praktiska fallbeskrivningar, analys i grupp och gemensamma diskussioner.

Kurstillfällen

Just nu har vi inget datum bokat för denna kurs.

Kursansvarig

Har du frågor angående kursen?
Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kontakta Hans

Kontakta oss