Patientdatalagen – utbildning för medarbetare i vården

Acceptus utbildar Stockholms läns landstings privata vårdgivare i patientdatalagen, PDL, samt i övriga lagar som styr hanteringen av information inom e-hälsa.

Kursen ger en överblick av rättsläget för informationshantering hos enskilda vårdgivare och mellan vårdgivare. Vi går igenom aktuella frågeställningar, gränsdragningar och beslut från Datainspektionen.

Kursen utgår från ett användarperspektiv, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonalens rättigheter och skyldigheter i vårdens informationshantering. Betoningen ligger på praktiska fallbeskrivningar, analys i grupp och gemensamma diskussioner.

Kurstillfällen

Just nu har vi inget datum bokat för denna kurs.

Kursansvarig

Hans Cederberg

Har du frågor angående kursen? Kontakta mig så hjälper jag dig.

Andra tittade även på

Lokal systemadministratörsutbildning

Lokal systemadministratörsutbildning TakeCare Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på...

SALA utbildning

SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys SALA är ett verktyg som är utvecklat för och ägs av Stockholms läns landsting och nås enkelt via...

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.