Lokal systemadministratörsutbildning

Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på lokal nivå.

Information om Lokal systemadministratörsutbildning

Kurslokal: Vasagatan 15 – 17, Stockholm.
Avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Avbokning senast fyra arbetsdagar före kursstarten debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.