Lokal systemadministratörsutbildning

Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på lokal nivå.

Information om Lokal systemadministratörsutbildning

Avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Avbokning/ombokning senast fyra arbetsdagar före kursstarten debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.