Lokal systemadministratörsutbildning

Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på lokal nivå.

Information om Lokal systemadministratörsutbildning

Kurslokal: Vasagatan 15 – 17, Stockholm.
Avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Avbokning senast fyra arbetsdagar före kursstarten debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.

Från 15 Maj 2018 09:00 till 17 Maj 2018 12:00
Adress Vasagatan 15, 111 20 Stockholm, Sverige
Från 18 Juni 2018 09:00 till 21 Juni 2018 12:00
Adress Vasagatan 15, 111 20 Stockholm, Sverige