Grundutbildning för användare av TakeCare

Utbildning i basfunktioner i TakeCare för medarbetare som behöver TakeCare i det dagliga arbetet.

Avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Avbokning/ombokning senare än 4 arbetsdagar före kursstarten debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.