GDPR | utbildning för verksamheter inom vården

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft och ersatte därmed personuppgiftslagen (PUL). GDPR gäller som lag i Sverige, men tillåter vissa kompletterande nationella bestämmelser.

Acceptus erbjuder skräddarsydda GDPR-utbildningar för verksamheter inom vården. Vi har gedigen sjukvårdsbakgrund i kombination med juridisk kompetens. Utbildningsdagen ger dig en teoretisk grund att stå på samt flera praktiska övningar.

Hålltider:
13:00-15:00 Teori, Fika
15:00-15:45 Workshop
15:45-16:00 Avslutning

Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senast fyra arbetsdagar före utbildningsstart debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.

GDPR - Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (DSF) ställer högre krav på nya rutiner och processer för säker hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innebär ett större fokus på integritet och konfidentialitet. Högre och nya krav ställs på den personuppgiftsansvarige bland annat genom att man ska kunna visa att man uppfyller regelverket.

Dataskyddsförordningens påverkan på hälso- och sjukvården

Dataskyddsförordningen påverkar även Patientdatalagen (PDL). De som arbetar inom hälso- och sjukvården använder personuppgifter i vården av enskilda patienter samt även till att förbättra behandlingar, förstå mönster och trender inom offentlig hälso- och sjukvård samt jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvård i olika områden. Genom förordningen införs också nya definitioner för personuppgifter som rör hälsa, genetiska data och biometriska uppgifter.

Anpassad utbildning med workshop för vården

Utbildningsdagen ger dig en teoretisk grund att stå på samt flera praktiska övningar. Du kommer att delta i en workshop som resulterar i en plan för just din verksamhet. Planen kommer visa vad du behöver åtgärda och vilka personer och enheter som berörs. Du kommer att få med dig en konkret checklista för fortsatt arbete på hemmaplan. Deltagande verksamheter kommer att kunna ta hjälp och stöd av varandra.

På utbildningsdagen får deltagande verksamheter också möjlighet att diskutera med varandra samt med Acceptus internrevisor inom ledningssystem, kring hur olika system uppfyller de nya kraven. Utbildningen är kvalitetssäkrad av jurist inom vården.

Kurstillfällen

Just nu har vi inget datum bokat för denna kurs.

Kursansvarig

Sofia Nilsson

Har du frågor angående kursen? Kontakta mig så hjälper jag dig.

Andra tittade även på

Lokal systemadministratörsutbildning

Lokal systemadministratörsutbildning TakeCare Utbildning i konfigurering av register, mallar och inställningar i TakeCare för administratörer på...

SALA utbildning

SALA - Systematisk Automatiserad Logganalys SALA är ett verktyg som är utvecklat för och ägs av Stockholms läns landsting och nås enkelt via...

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.