Digital utbildning i behovs- och riskanalys för behörighetstilldelning i TakeCare

Målgrupp

Ansvariga som hanterar behörighetstilldelning i journalsystemet TakeCare.

Beslut om tilldelning av behörighet ska föregås av en strukturerad behovs- och riskanalys så att den personliga integriteten för patienten tryggas. Det är inte tillräckligt att enbart utgå från en yrkeskategori.

Behörighetstilldelning i ett vårdinformationssystem handlar om att följa grundläggande principer för behandling av känsliga personuppgifter, som ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet i enlighet med lagar och förordningar inom hälso- och sjukvården.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger vägledning och beskriver de grundläggande stegen i genomförande av en behovs- och riskanalys utefter de behov som finns inom hälso- och sjukvården. Övriga områden som utbildningen behandlar är;

  • Bakomliggande lagar och förordningar, på vilka grunder en behörighetsstrukturen bygger.
  • Processen för behovs- och riskanalys.
  • Vilka organisatoriska och tekniska åtgärder som kan ligga till grund för att minska identifierade risker.
  • Inre och yttre sekretess.
  • Sammanhållen journalföring.
  • Aktiva val.
  • Övning i hur en behovs- och riskanalys kan genomföras.

Utbildningen är granskad av Manolis Nymark, jurist och certifierad informationssäkerhetsexpert (CISSP) med lång erfarenhet av IT-rätt.

Utbildningen genomförs digitalt i Teams.

Minimiantal för att kursen ska genomföras är 3–5 deltagare, maximalt deltagarantal är 15 personer.

Kurstillfällen


Kursansvarig

Elinor Engcrantz

Har du frågor angående kursen?

Kontakta mig så hjälper jag dig.

Kontakta Elinor

Elinor har lång erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet och är utbildad internrevisor för ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet och ISO 27001 & 27002 Ledningssystem för informationssäkerhet.

Med erfarenhet och kunskap inom informationsteknologi i kombination med en bakgrund som Leg. Sjukgymnast, har Elinor god förståelse för hur informationsteknologi kan underlätta arbetet inom hälso- och sjukvården.

Elinor är även engagerad i förvaltningsrådet för federationen SAMBI, som förvaltas av Internetstiftelsen.

Internetstiftelsens uppgift är att möjliggöra säker åtkomst till digitala tjänster inom sektorn vård, hälsa och omsorg.

Andra utbildningar inom TakeCare

© 2021 Acceptus AB. Alla rättigheter förbehållna.