TakeCare införande

Vill du också ha Region Stockholms sammanhållna vårdinformationssystem TakeCare i din verksamhet? Fyll då i vår offertförfrågan och skicka in till oss.

Vi hjälper dig med allt från införande till fortlöpande support och förvaltning.

Vi skräddarsyr införandet och anpassar systemet till just din verksamhet. Vi konfigurerar systemet utifrån verksamhetens behov och arbetssätt. Tillsammans med dig gör vi upp en införandeplan så att alla installationsaktiviteter ska gå så smidigt som möjligt.

När TakeCare är installerat och i drift finns vårt team med support och systemförvaltning, som går att nå varje vardag.

TakeCare införande av Acceptus

Vårdinformationssystemet TakeCare uppfyller de krav som finns gällande patientens integritet och säkerhet inom e-hälsa. Det är ett användarvänligt vårdinformationssystem och Acceptus erbjuder följande tjänster.

Projektledare Pia Redborg

Pia Redborg
Projektledare / Vårdlärare

Projektledare Stefan

Stefan Kauppila-Johansson
Projektledare

Sök på hemsidan

Följ oss

Acceptus nyhetsbrev

© 2020 acceptus.se. Alla rättigheter förbehållna.