Visionen om det goda ledarskapet

Anette Cederberg, VD på Acceptus talr om "Visionen om det goda ledarskapet"