Rehabiliteringskoordinering i praktiken

Som rehabiliteringskoordinator stöttar du patienter under sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, för att underlätta återgång i arbete och för att hjälpa till så att ingen behöver vara sjukskriven längre än nödvändigt.

Du kan anmäla dig till Acceptus utbildning, rehabiliteringskoordinering i praktiken, vilken vänder sig till dig som redan arbetar, eller ska börja, som rehabiliteringskoordinator i hälso- och sjukvården och som vill fylla på med kunskaper om vad arbetet innebär i praktiken.