SALA-Systematisk Automatiserad Logganalys

Från 17 januari 2019 13:30 till 15:00

Välkommen på utbildning i Systematiserad Automatisk Logganalys.
2 personer per vårdenhet bör delta i utbildningen, vi rekomenderar att verksamhetsansvarig deltar om möjligt.
Det kommer dock att vara 3 personer per vårdenhet som behöver behörighet i SALA. 

Sista anmälningsdatum: 16 januari

Kurslokal: Vasagatan 15 – 17, Acceptus, Plan 2.
Pris: Utbildningen kostar 900 kr/person.
Tillkommer en kostnad på 1500 kr för konfigurering av SALA. Alla priser är exkl moms.

Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senast fyra arbetsdagar före utbildningsstart debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.

Läs mer om SALA-Systematisk Automatiserad Logganalys här