Systematisk Automatiserad Logganalys 29 augusti

Från 29 augusti 2019 13:30 till 15:00

Fullbokad - Boka SALA 19 september via denna länk

Välkommen på utbildning i Systematiserad Automatisk Logganalys.
Minst 2 personer per vårdenhet måste delta i utbildningen, vi rekomenderar att verksamhetsansvarig deltar om möjligt.
Det kommer dock att vara 3 personer per vårdenhet som behöver behörighet i SALA. 

Kurslokal: Vasagatan 15 – 17, Acceptus, Plan 2.

Pris: Utbildningen kostar 900 kr/person.
Tillkommer en kostnad på 1500 kr för konfigurering av SALA. Alla priser är exkl moms.

Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senast fyra arbetsdagar före utbildningsstart debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.

Läs mer om SALA-Systematisk Automatiserad Logganalys här