Framtidens vårdinformationssystem

Från 15 februari 2019 09:00 till 16:30

Sista anmälningsdatum: 16 januari

Ledning och implementering av framtidens patientcentrerade vårdinformationssystem - seminarium för verksamhets- och IT-ansvariga

Bakgrund och syfte

Målet med seminariet är att ge ökad kompetens i att leda och delta i implementering av framtidens vårdinformationssystem, i syfte att realisera integrerad vård och omsorg med fokus på patientens behov och förutsättningar.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till dig som är kravställare/beställare, projektledare, process-ledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsarkitekt, IT-arkitekt, systemförvaltare för FVIS, chef och ledare inom vård och omsorg.

Målsättning
Efter seminariet har du en bättre överblick över utmaningar och möjligheter vid implementering av framtida IT-system i vård och omsorg, inklusive förändringsledning, verksamhetsprocesser, nya arbetssätt, process-, begreppsmodellering samt vårdinformationsstandarder.

Förkunskap
För att tillgodogöra dig lärandet bör du vara verksam inom processutveckling, förändringsledning, IT-utveckling eller implementering.

Seminariets upplägg
Seminariet hålls under en heldag i centrala Stockholm.

Seminariets sammanfattade innehåll

  • Patientcentrerad vård och omsorg
  • Förändringsledning
  • Verksamhetsarkitektur
  • Begreppsmodellering
  • Processmodeller
  • Processmodelleringsspråk
  • Standarder och informationsmodeller

Pris: 6 995 kronor exklusive moms, per deltagare. I priset ingår lunch och fika.

Seminarier kan även erbjudas lokalt hos er vid bokning av minimum 7 personer.

För bokning av seminarium och diskussion om behov, kontakta kursledare, Monica Winge på telefon 0707680080 eller e-post.

monica wingeKursledare är Monica Winge, affilierad forskare vid Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Monica är leg. sjuksköterska med 25 års erfarenhet. Hon har kandidatexamen i omvårdnad, magisterexamen i hälsoinformatik och PhD i data- och systemvetenskap. Hennes forskningsfokus är patientcentrerad samordnad vård och omsorg med stöd av IT.

Monica Winge har haft Regeringsuppdrag med Nationell informationsstruktur (NI) och deltagit i utvecklingen av Nationella e-hälsostrategin, haft uppdrag inom EU (ECDC), Indien, Japan och Afrika samt har deltagit i ministerdelegationer som expert.

Monica har även undervisat 800 sjukhusdirektörer i Kina i patientcentrerat ledarskap och undervisat inom medicinsk informatik på KI. Hon är involverad i SUSSA-samverkan och som projektledare i FVIS (Framtidens vårdinformationsstöd), Dalarna.

Vid avbokning senare än 14 dagar före utbildningsstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senast fyra arbetsdagar före utbildningsstart debiteras hela kursavgiften.
Anmäld kursdeltagare som inte kan delta vid utbildning kan ersättas av annan person.