Referensuppdrag inom primärvård

Verksamhetschef Aleris Vårdcentral Björkhagen

 • Chefsansvar för alla yrkeskategorier inklusive inhyrda läkare och psykoterapeuter, cirka 25 medarbetare.
 • Personalvårdande arbete och utveckling av medarbetarskap och grupputveckling.
 • Planering för kommande omorganisation.
 • Budgetansvar och ansvar för kontakt med landstingets beställare.
 • Ansvar för överlämning av hemsjukvården till underleverantör.
 • Introduktion av tillträdande chef.

Verksamhetschef Helsa Vårdcentral Hornstull

 • Verksamhetschef för en vårdcentral med husläkarmottagning, barnavårdscentral, hemsjukvård samt psykosocialt team.
 • Chefsansvar för alla yrkeskategorier inklusive inhyrda läkare och sjuksköterskor, cirka 40 medarbetare.
 • Rekrytering inom alla yrkeskategorier. Personalvårdande arbete och utveckling av medarbetarskap.
 • Nulägesanalys över verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och effektivitet för att identifiera styrkor och svagheter.
 • Verkställande av nödvändiga åtgärder för en bättre kvalitet i arbetsmiljö.

Verksamhetschef Capio Bro vårdcentral

 • Driva och utveckla verksamheten enligt Capio Närsjukvårds riktlinjer samt ingånget vårdavtal.
 • Vårdcentralen i Bro har cirka 35 medarbetare och drivs av Capio Närsjukvård.
 • Personalen består av läkare, sjuksköterskor, distriktssjuksköterskor, BVC-personal, undersköterskor, receptionister, psykologer och psykoterapeuter samt administratörer.
 • Övergripande ansvar för personal, arbetsmiljö och budget. Att leda ledningsgruppen bestående av biträdande verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare.
 • I uppdraget ingick också att tillsammans med verksamhetsutvecklare bygga upp hemsjukvårdsverksamheten.

Verksamhetschef Hälsocentralen Capio Primärvård Gävle

 • Hälsocentralen i Gävle har 15 medarbetare. Personalen består av distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterskor, PTP-psykolog, fysioterapeut, kurator, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och receptionist.
 • Ansvar för verksamhet, ekonomi, budget och resultatuppföljning.
 • Ansvar för bemanning, rekrytering, medarbetarsamtal, rehabilitering, lönesättning och daglig operativ arbetsledning.
 • Medicinskt ansvarig för verksamheten tillsammans med Medicinskt Ansvarig Läkare (MAL).
 • Stor del av uppdraget var också att hålla kontakt med aktuellt landsting och andra HC enheter för uppföljningar och samarbete.

Taggar: Verksamhetschef