Referensuppdrag inom kommunal vård och omsorg

Projektledare/Utredare Korttidsenheten, LSS-HSL, Produktionsförvaltningen, Österåker kommun

 • Avvecklingen av två enheter inom hemtjänsten. Hemtjänst- samt larmkunderna skulle tas över av privata utförare och den kommunala verksamheten skulle läggas ner.
 • Processen handlade om att planera, lägga upp en tidslinje, samordna möten och koordinera samarbetet mellan socialförvaltningen, produktionsförvaltningen, privata utförare, samt arbetsgivarverket.
 • Verkat som konsult i övertalighetsprocessen där samtal och informationsmöten med personalen och enhetscheferna ingick. Även ansvar för informationsförmedling till övrig verksamhet och ledningsgrupp.
 • Informera och besvara frågor, och lösa praktiska problem som uppstod i samarbetet med de privata utförarna.

Verksamhetschef Bergsunds vård-och omsorgsboende, Temabo

 • Totalansvar för verksamheten med 123 lägenheter och cirka 120 anställda.
 • Chef för 2 enhetschefer samt all legitimerad personal inklusive medarbetarsamtal, rekrytering med mera.
 • Ansvar för ekonomi, kvalitetsarbete, samverkan och externa samarbetspartners.
 • Säkerställande och uppföljning av företagets arbetssätt och rutiner.
 • Uppföljningar mot uppdragsgivaren.
 • Deltagande i företagets verksamhetschefsgrupp.
 • Medverkande i rekrytering av nya enhetschefer.

Taggar: Projektledare, Verksamhetschef