Referensuppdrag inom akutvård

Specialistläkarchef Funktion Akut Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Tillsammans med Vårdenhetschef (VEC) samordna och koordinera vårdinnehåll och medicinskt omhändertagande på akutmottagningen.
 • Personalansvar för specialistläkare på akutmottagningen.
 • Schemaläggning, arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete.

Vårdenhetschef Onkologkliniken, Södersjukhuset

 • Personalansvar för 33 medarbetare och ett dagligt operativt arbete
 • Ingick i projektgruppen för överflyttningen för verksamhetsövergången från Karolinska till Södersjukhusets regi av onkologkliniken.
 • Planera och kartlägga överflyttning av avdelningen samt planera av arbetet framåt.
 • Skapa nya rutiner och hitta nya nätverk på sjukhuset för ett bra och utvecklande patientarbete.
 • Planera och genomföra nyöppnade av en vilande dagvårdsenhet.

Avdelningschef Neurologen Karolinska Universitetssjukhuset

 • Ansvar för personal, produktion och arbetsmiljö inom neurologisk akutvårds enhet och dagvård.
 • 60 medarbetare med yrkesgrupp sjuksköterskor, undersköterskor och kökspersonal.
 • Medverka i sjukhusets ledningsgrupp.
 • Vara delaktig i implementeringen av en ny organisation.
 • Driva god vårdkvalité med stort patientfokus, värna om en god fysisk och psykisk arbetsmiljö för all personal.
 • Uppdraget var att säkerställa ledarskapet i väntan på ordinarie chef.

Enhetschef Klinisk Patologi/Cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

 • Ansvarar för det operativa arbetet med 20 medarbetare inom Sveriges största punktionsmottagning med cirka 9 000 patientbesök per år.
 • Driver förbättring och förändringsarbete utifrån klinkerns övergripande mål och visioner för cytologin.
 • Medverkar i den nya omorganisationen för NKS samt pågående planerade ombyggnation av patologens lokaler inom NKS.

Enhetschef Strokeenheten, Danderyds Sjukhus Medicinkliniken

 • Strokeenheten är en av sju avdelningar inom medicinkliniken med 18 vårdplatser varav 3 är larmplatser. Det ingick även andra verksamheter i uppdraget, bland annat strokemottagning och strokeforskning.
 • Personalansvar för cirka 50 medarbetare - sjuksköterskor och undersköterskor.
 • Ansvar att följa verksamhetens policy, avtal, riktlinjer och rutiner gällande ekonomi, bemanning, kvalitetsfrågor, utveckling och utbildning.
 • Samverkan med övriga avdelningar på kliniken i viktiga frågor och frågor som hade betydelse för verksamhetens mål och riktning.

Taggar: Vårdenhetschef, Enhetschef, Specialistläkarchef, Avdelningschef