Referensuppdrag och ramavtal

Acceptus utför uppdrag inom vård och omsorg inom både kommuner och landsting samt för privata vårdgivare. Här kan du läsa om våra ramavtal och senaste referensuppdrag inom olika områden.  

Om du vill ha mer specifik information om något av uppdragen, eller om du vill diskutera ett eventuellt kommande uppdrag, så är du välkommen att kontakta Acceptus för mer information.

Acceptus utvalda referensuppdrag

Acceptus ramavtal

Socialstyrelsen

Acceptus ramavtal med Socialstyrelsen avser projektledning och specialistkunskap i informatik och begreppssystemet Snomed CT.


Gislaveds kommun

Acceptus ramavtal med Gislaveds kommun erbjuder att med kort varsel täcka behovet av en första linjens chef inom Socialförvaltningen under en begränsad tid. Detta gäller exempelvis under en rekryteringsperiod, vid utredningar, projekt eller liknande.


Sigtuna kommun

Acceptus ramavtal med Sigtuna kommun erbjuder att på ett snabbt och effektivt sätt täcka behovet av en chef när det uppstår en lucka. Målet med ramavtalet är att lösa Sigtuna kommuns behov av interimschef inom äldreomsorgen.


Strängnäs kommun

Acceptus ramavtal med Strängnäs kommun omfattar bemanningstjänster avseende tillfällig tjänstgöring som interimschef inom vård och omsorg.

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Fyll i ditt telefonnummer

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Ogiltig inmatning

Acceptus AB registrerar mina uppgifter i enlighet med GDPR.