Skip to main content

Specifik kompetens inom hälsoinformatik

I det pågående arbetet med att införa nya vårdinformationssystem i Sverige och i den fortsatta utvecklingen av vårdinformationsmiljöer kan vi erbjuda projektledare med kompetens i informatik. Vi välkomnar projektledare Pernilla Karlsson och Ann Sundman till Acceptus.
ann

Ann Sundman

pernilla

Pernilla Karlsson

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt. Det är viktigt att det är ordning på användningen av begrepp, termer, informationsstruktur och standarder inom hälso- och sjukvården.
Något vi kunde konstatera i frukostmötet vi bjöd in till den 6 februari. Presentationen handlade om erfarenheter från vårdverksamheter som arbetat med att ensa och sortera termer enligt en struktur genom att använda en 10 stegmodell. Modellen skapar delaktighet genom att snabbt och effektivt åstadkomma förbättrad samordnad vård och omsorg i dialog med medarbetarna.
anette

Anette Cederberg

CDO

Kontakta oss