Skip to main content

Samverkan mellan högskolan och näringsliv

Kopplingen till arbetslivet under tiden studierna på högskolan pågår är en viktig faktor för att få inblick i de yrken som finns att söka efter studierna. Det räcker oftast inte med praktik då den idag är svår att tillgodose inom vissa yrkesområden i vården. Därför är samverkan mellan högskolan och näringsliv viktig.

Högskolan på Åland genomförde den 15 mars ett “seminarium om digitala tjänster som förenklar vardagen i vården. Vi tänker tillsammans på hur vården kan bli bättre och hur den kan komma närmare patienten.”

Inbjudna föreläsare var två av Acceptus projektledare, Ann och Pernilla som berättade om ”Vårdpersonalens delaktighet i den digitala utvecklingen”. Med sjukvårdsbakgrund, kunskap och erfarenhet av vård och omsorg i kombination med att leda projekt inom området digitalisering. Bygger vi broar mellan högskola och näringsliv.

Anette Cederberg

CEO

Kontakta oss