Skip to main content

Rapport från vardagen i projektledarteamet

Det har snart gått två månader sedan jag klev in på Acceptus och tog över ansvaret för konsultteamet med projektledare. Det är enkelt och naturligt att snabbt känna sig som en del av Acceptus. Beslutsvägarna är korta och det händer mycket hela tiden. Mitt hjärta slår naturligtvis lite extra för vårt team. Den första tiden har vi fokuserat mycket på att jobba tillsammans i olika konstellationer. Våra projekt sträcker ofta över en lång tid och vi är på plats ute hos våra kunder i projekt största delen av tiden. För att lyckas bidra till Acceptus framgång på kort och lång sikt behöver vi samarbeta kring gemensamma mål och fördelning av aktiviteter.

Vi skapar goda kundrelationer i de projekt vi deltar i vilket ger ringar på vattnet för nya uppdrag och fördjupat samarbete. Samtidigt växer vi med nuvarande och nya kunder, projekt och nya kollegor. Vi är framgångsrika och efterfrågade. Det finns flera faktorer till framgången. Den kärnkompetens som förmodligen bidrar mest är att våra konsulter har bakgrund från vården i praktiken. Vi har jobbat praktiskt med patienter och har haft chefsansvar för vårdpersonal. Det är en verklig styrka att vi på riktigt kan prata vårdens språk.

Våra uppdrag är dels i regionen, SKR och Inera dels hos myndigheter som Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten. Vårt fokus är projektledning inom e-hälsa och digitalisering. Vårt ansvar i uppdragen innefattar projektledning, förändringsledning, förvaltningsledning, utbildning, informationshantering.

Det är tre områden vi växer inom. Driva uppdrag kring förbättrad struktur av vårdgrunddatan (informatik), bidra till lyckade införanden av vårdinformationssystem/journalsystem samt stödja omställningen till Nära vård. Vi alla i teamet ser fram emot den tillväxtresan tillsammans!

marcus

Marcus Lindvall

Områdeschef

Kontakta oss