Skip to main content

Omvärldsspaning från Socionomdagarna

Acceptus deltog på Socionomdagarna för att följa trenderna inom området. Fokus var ledarskap inom socialt arbete som är avgörande i arbetet för att effektivt adressera och möta samhällets sociala utmaningar. Föredragen betonade vikten av ledarskap som främjar innovation, samarbete och hållbara lösningar inom socialt arbete. Acceptus delar den uppfattningen och på Socionomdagarna gavs det tillfälle till möten och diskussioner i utbyte av insikter och strategier för att stärka ledarskapet genom att främja en holistisk förståelse för samhällsutmaningar och främja engagemang för social rättvisa och inkludering.

Genomgående teman i flera seminarier och diskussioner inbegrep allt från kriminalitet, hat, hot och våld till digitalisering och handlingskraftig förändringsledning. Den nya socialtjänstlagen för med sig stora förändringar. Ledarskapet under förändring vid införandet av en ny socialtjänstlag kommer att bli av central betydelse för att säkerställa smidig implementering och effektivitet. Det kräver också en förmåga att engagera och motivera personalen genom förändringsprocessen samt säkerställa att teamet har de nödvändiga resurserna och kompetenserna för att möta nya utmaningar, för att säkerställa en framgångsrik övergång till den nya socialtjänstlagen.

Acceptus kan vara en samarbetspart i det arbete med erfarenhet som interimschef i att leda i förändring är vi ett stöd under hela processen. En proaktiv och transparent kommunikation i ledarskapet är avgörande för att skapa förståelse och acceptans bland medarbetarna. Vill ni veta mer och lyssna med oss om de erfarenheter vi har från liknande arbeten kontakta William Hiselius.

William Hiselius

Områdeschef

Kontakta oss