Skip to main content

Ökad patientsäkerhet och tidsbesparing när tal blir journal direkt

Vår samarbetspartner Omilon har nyligen vunnit upphandlingen av taligenkänning i Region Stockholm. Målet är nu att införa taligenkänning på bred front inom de kommande åren, vilket ligger helt i linje med det ökade intresset för taligenkänning vi ser hos våra nuvarande kunder.

Den främsta fördelen med taligenkänning som våra kunder berättar för oss om är besparingen i tid. Hur de med taligenkänning kan minska tiden det tar att föra journal. En annan stor fördel är att journalanteckningar blir tillgängliga direkt i realtid, både för patient och vårdpersonal. På så sätt ökar både effektivitet och patientsäkerhet.

Acceptus erbjuder, via Omilon, den marknadsledande taligenkänningsprodukten Dragon Medical One som har en mycket välutvecklad och framtidssäkrad språkmotor specificerad för vårddokumentation. Inom kort släpps nya funktioner och integrationer som i hög grad förenklar användarupplevelsen. Låt oss återkomma med mer detaljer i nästkommande nyhetsbrev.

Det går snabbt och enkelt att komma igång med taligenkänning.

Kontakta oss om ni vill veta mer. 

 

 

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss