Skip to main content

Nyfiken på nya arbetssätt med hjälp av digitalisering?

Digitala verktyg är en viktig del i utvecklingen av vården för att möta patienternas behov och för att få resurserna att räcka till. Att gå över till ett mer digifysiskt arbetssätt ökar tillgängligheten för patienterna och avlastar vårdpersonalen i det dagliga arbetet.

Acceptus erbjuder såväl egenutvecklade verktyg som lösningar via underleverantörer. I samband med implementering ser vi över era arbetssätt och ser till att implementeringen får avsedd effekt och blir till hjälp i er vardag.

Vi erbjuder:

  • e-Brev – Skicka patientpost digitalt direkt från TakeCare
  • NÄRA+ – Komplettera din fysiska verksamhet med videobesök och asynkron chatt
  • Taligenkänning – Tala direkt in i journalen och frigör mer tid till patient
  • Vaccinationsportalen – Minska dubbelarbetet med automatisk överföring av barnvaccinationer till NVR

Vill du veta mer? Hör av dig till Susanne Lindholm.

Du kan även läsa vår mer om våra digitala vårdtjänster och på vår FAQ om digitala vårdtjänster

Susanne Lindholm

Kundansvarig digitala vårdtjänster

Kontakta oss