Skip to main content

Lägesrapport från HIMSS Europa 2023

Två av Acceptus eHälsa-konsulter Åsa och Sofia, deltog på HIMSS den 7-9 juni i Lissabon. HIMSS - Health Information and Management Systems Society, har åtagit sig att reformera det globala hälsoekosystemet genom information och teknik. 

Det vi fick med oss under två fullspäckade dagar på HIMSS var att det finns välutvecklad teknik samt många eldsjälar som arbetar kliniskt med tekniken. Dels för att direkt gynna patienter, dels för att kunna dela med sig av kunskap sinsemellan inom Europa. Framgångsfaktorer som diskuterades för att få den digitala förflyttningen att hända är att olika professioner måste samverka och tillsammans utveckla patientsäkra digitala lösningar. Det behövs dock tydliga strategier från ett lands nationella och regionala politik över hur man vill nå denna förflyttning.

Åsa

Åsa Wallin

sofia.n

Sofia Nilsson

Hur får vården tillgång till vårdpersonal som behövs i själva vårdarbetet men som även måste involveras i projekt som sedan ska implementeras? Hur ser sjukhusen till att projekt resurssätts med rätt kompetens så som tekniker och jurister? Detta är professioner som bör vara med tidigt i projekten. 

Hur kan vi arbeta över landgränser med tanke på att vi alla har olika hälso- och sjukvårdslagar? Vi vet alla hur svårt det är att få till samarbeten på nationell nivå. 

Det pågår många spännande projekt inom EU, bland annat ett arbete med att skapa en gemensam EU-dataplattform, European Health Data Space (EHDS) för att kunna ta del av varandras data. 

himss2023
 

Kontakta oss