Skip to main content

Kompetensutveckling och utbildning av första linjens chefer

Syftet med äldreomsorgslyftet är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Det är en statlig satsning som omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer. 

Kompetenslyft, äldreomsorgen (SKR, Publicerad 230908).

Acceptus är en stark stöttepelare till Sveriges kommuner och bidrar genom interims chefer och verksamhetsutvecklare i att lyfta svensk vård- och omsorg till ökad kvalité. Vi har kompetens inom Kommunal vård och omsorg samt myndigheter med uppdrag i effektivisering inom hemtjänst, äldreboende, korttidsverksamhet, natt- och larmpatrull.

Vi kan vara en utbildningspartner i att skräddarsy utbildningar inom ledarskap som kompetensutvecklar chefer. Vi har även kurser i ledarskap, förändringsledning och hur digitalisering påverkar organisationen med nya arbetssätt.

Vill ni vända ett underskott till budget i balans? Vill ni ha råd, genomlysning eller stöd för verksamhetsutveckling? Då är Acceptus rätt partner för er.

Missa inte att söka era medel via Socialstyrelsen, Fördelning av statsbidrag för 2023.

william

William Hiselius

Områdeschef

Kontakta oss