Skip to main content

Interimt projektledarskap en resurs i omställningen till Nära vård

Det finns många aspekter i begreppet God och Nära vård, patienten framför allt, men även medarbetarna. Framtidens ledarskap inom Sveriges hälso- och sjukvård och kommunal vård kommer att stå inför en förändringsresa i samband med implementeringen av Nära vård. Hur kommer förändring att påverka ledarskapet och vad kan vi göra för att stödja och vägleda i den förändringsresan? Hur säkrar vi de statliga medlem som ska användas 2023 och kommande år som ska bidra till att finansiera omställningen?

Interimt projektledarskap med en interimschef kommer att vara en viktig del i den förändringsresan. Vi vill och kan vara ett stöd i det omställningsarbetet. Acceptus har arbetat fram ett koncept där vi erbjuder ett antal tjänster där vi kan axla rollen som faciliterande katalysator i omställnings- och förändringsresan. Vi erbjuder stöd från ax till limpa eller till vissa delar av omställningen beroende på hur långt verksamheten kommit i omställningsarbetet.

William Hiselius

Områdeschef Kommunal vård och socialomsorg samt myndigheter

Kontakta oss