Skip to main content

Frukostseminarium - Schemaoptimering för vården

Acceptus och Konvoj har inlett ett samarbete som berör området schemaoptimering. Acceptus med erfarenhet av ledning och styrning i vård och omsorg och Konvoj med en AI baserad plattform för schemaläggning. Är vi en viktig pusselbit i utbildning i området schemaoptimering i kombination med bemanningsekonomi. Det krävs bra schemasystem för att lägga schema som anpassar sig till de nya reglerna som gäller kraven på 11-timars dygnsvila.

Vi bjuder in till ett frukostseminarium den 11 december mellan kl:07.30-08.30.

Tilda Back som är ingenjör inom schemaoptimering, grundare och VD för Konvoj, berättar om sina tidigare erfarenheter av schemaoptimering inom flygindustrin. Med hjälp av innovativ och matematisk optimering med AI har Konvoj utvecklat en schemaoptimeringsplattform för att möta de bemanningsutmaningar som finns i vård och omsorg.

Är du nyfiken och vill säkra din plats på frukostseminariet? Anmäl dig här.

Anette Cederberg

VD på Acceptus

Kontakta oss