Skip to main content

Acceptus utveckling inom området digitala vårdtjänster

Under 2022 år har vi haft en markant tillväxt i verksamheten digitala vårdtjänster. Organisatoriskt med fler medarbetare, kompetens och funktioner. Vi har breddat vårat tjänsteerbjudande samt ökat antalet kunder. Vi arbetar ständigt i dialog med våra kunder för att utvecklingen ska var kundanpassad.

Sofia Karpegård är ett av våra senaste tillskott som tillträtt i rollen som produktansvarig under senare delen av 2022. Sofia kommer senast från en roll som utvecklingschef på Vaccina. I rollen som produktansvarig i Acceptus verksamhetsområde digitala vårdtjänster är fokus på att våra tjänster ligger rätt i tiden utifrån kundbehov och kvalitetskrav. Utöver det har Sofia en central roll i vår interna verksamhetsutveckling och tillämpning av agila arbetssätt.

 

 

Försäljningsansvarig digitala tjänster

Kontakta Susanne

Kontakta oss