Skip to main content

Acceptus omvärldsbevakning - Vitalis 2023

Den årliga konferensen som ger oss en god överblick om vad som händer inom digitalisering i vård och omsorg. Det som var väldigt trevligt i år var just att vi åter kunde träffas, även om konferensen var tillgänglig live online för de som inte hade möjlighet att delta på plats.
De områden jag bevakade var NÄRA vård, informatik och AI. Östergötland presenterade en väldigt spännande resa de gjort med stöd av tjänstedesign i syfte att skapa en hållbar omställning genom samsyn mellan ingående aktörer. Föredraget drog mycket folk och salen var näst intill fullsatt.
Informatik är ett snabbt växande område i och med att implementeringen av vårdinformationssystemen i Sverige börjar ta fart. Att ensa och rensa i termer och begrepp är avgörande för att göra vårdinformation återanvändbar. Om det arbetet inte genomförs blir det omöjligt att etablera arbetssätt och metoder i det gemensamma arbetet.

AI (Artificiell Intelligens) fanns även med på agendan i år, och det var många som deltog i de seminarier som tog upp det brännande ämnet. Ett föredrag jag lyssnade på med rubriken ”Hur kan AI hjälpa vården?” handlade mycket om det administrativa stöd som AI kan spela en stor roll i att effektivisera arbetet, samtidigt som det kan ske feltolkningar så är det ännu för tidigt att använda i patientvården. Vi vet alla att om en text skulle bli felaktigt tolkad och presenterad skulle det kunna få långtgående konsekvenser för en patient.

Det som alla nu förespråkar är att noga följa utvecklingen, vara kritisk och låta det ta tid. Men att göra paus eller stanna av helt och hållet, har aldrig varit en lyckad väg framåt när det kommer till utveckling och innovation.

 
anette

Anette Cederberg

CEO

Kontakta oss